$ ?
?
Akbank illere göre şube adresleri ve telefon numaraları

Akbank İllere Göre Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Tarafından
Etiket:, ,

Akbank T.A.Ş. olarak, Bakanlar Kurulu’nun 12.12.1947 tarih ve 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konuda teşebbüs ve faaliyette bulunmak üzere Adana’daki pamuk üreticilerine kaynak ve destek sağlamak amacıyla 30 Ocak 1948’de özel sermayeli bir ticaret bankası olarak Adana’da kuruldu. İlk İstanbul şubesini 14 Temmuz 1950’de Sirkeci’de açtı. 1954 yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul’a taşınmasının ardından şube sayısını hızla artırarak, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçti. Akbank illere göre şube adresleri ve telefon numaraları ve şubelerin kuruluş tarihlerini sizler için araştırdık.

1990 yılında halka arzımız ve 1998 yılında ikincil halka arzımız ile uluslararası piyasalarda American Depository Receipt (ADR) olarak işlem görmeye başladık.

Kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, ödeme sistemleri, özel bankacılık, yatırım hizmetleri, hazine işlemleri alanlarında müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Standart bankacılık hizmetlerimizin yanında, şubelerimiz aracılığıyla sigorta sektöründe de hizmet veriyoruz. Aksigorta A.Ş., AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. adına sigorta acenteliği yapıyoruz.

Akbank AG, AK Finansal Kiralama A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve AkÖde A.Ş. iştiraklerimizle, müşterilerimizin farklı finansal ihtiyaçlarına yenilikçi ürün çözümler geliştirebiliyoruz. Ulusal ve uluslararası bankacılık sektöründe Akbank kimliği ile özdeşleşmiş Axess, Wings, Private Banking gibi fark yaratan ürün ve hizmetlerin sahibiyiz.

19 milyonu aşan müşterimize İstanbul’da bulunan Genel Müdürlüğümüz, Veri ve Yaşam Merkezimiz, Türkiye’deki 19 Bölge Müdürlüğümüz, 711 şubemiz ve 12 binin üzerinde çalışanımızla geniş hizmet ağımız ve teknolojik altyapımız vasıtasıyla hizmet veriyoruz. Şubelerimizde sağladığımız birebir hizmetin dışında dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize Akbank İnternet, Akbank Mobil, Çağrı Merkezi, yaklaşık 5300 ATM, 680 bin POS terminali (sanal POS dahil) aracılığı ile değer yaratmayı sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, Türkiye’de sahip olduğumuz yüksek itibarlı kimliğimizden güç alarak, Almanya’da iştirakimiz Akbank AG, Malta’da ise şubemiz aracılığıyla faaliyetlerimize uluslararası boyut kazandırdık.

2021 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğimizi 397 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 485 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 454 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 763 milyar TL’ye ulaştı. %21,1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine, şirketlerimize sunduğumuz krediler doğrultusunda katkı sağlamaya devam ettik.

Akbank şube ve telefon numaraları
Akbank

Sayfa İçeriği

Konsolide finansal göstergeler 

Karlılık (%) 2020 1Ç21 1Y21 9A21 2021
Özkaynak Karlılığı 10,9 12,9 12,8 14,9 17,9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 12,1 12,9 12,9 18,7 26,2
Aktif Karlılığı 1,4 1,6 1,6 1,8 2,1
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1,5 1,6 1,6 2,3 2,8
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4,12 2,48 2,71 2,96 3,23
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 3,61 2,48 2,92 3,44 4,04
Operasyonel Gid./Gelir (1) 33,8 40 39,8 38,1 34,8
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 38,5 40 39,6 35,4 29,6
(%) 94 94 93 86
Toplam Kredi/Mevduat (2) 153 95 147 139 142
TL(3) 47 147 49 49
YP 51 47
Kaldıraç (x) 7,6 8,2 8 8,4 10
Aktif Kalitesi (%)
Takipteki Kredi Oranı 6,2 5,8 5,5 5,2 4,5
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 62,4 63,7 65,2 66,6 65,3
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 9,4 9,5 11,1 9,6 9,9
2. Aşama Karşılık Oranı 16,4 16,8 16,1 15,2 14
Net Kredi Maliyeti 2,27 1,01 0,79 0,52 1,06
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,06 1,01 0,59 0,02 2,46
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 1,97 0,92 0,64 0,41 0,44
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 1,15 0,92 0,37 (0.01) 0,53
SermayeYeterlilikOranları (4) (%)
SYR 19,8 18,5 20 19,4 17,2
Çekirdek Sermaye 16,9 15,5 16 15,5 12,9
Ana Sermaye 16,9 15,5 16 15,5 12,9

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı,  LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır. 2020 yılı için 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ve  117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi de hariç bırakılmaktadır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(3) Düzenlemeler hariç: 2020 için, menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2019 sene sonu kuru,  1Y21 ve 9A21 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Ç21 ve 2021 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

2020 9A21 2021 Çeyreksel (%) Yıllık (%)
Konsolide (TL mio)
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 60,576 103,936 148,206 43 145
Menkul Kıymetler 101,926 125,095 156,363 25 53
TL 59,540 74,239 80,501 8 35
YP (USD) 5,713 5,728 5,692 (1) 0
Krediler (net) 262,658 311,975 378,053 21 44
TL 170,310 202,775 221,504 9 30
YP (USD) 12,447 12,299 11,745 (5) (6)
Diğer 53,157 49,367 80,176 62 51
Toplam Aktifler 478,317 590,372 762,798 29 59
Mevduat 292,519 349,747 453,551 30 55
TL 108,362 142,832 151,449 6 40
YP (USD) 24,821 23,283 22,665 (3) (9)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 66,287 75,583 108,982 44 64
Repo 20,907 59,002 64,637 10 209
Diğer 35,679 35,985 59,669 66 67
Özkaynak 62,924 70,256 75,959 8 21
Toplam Pasifler ve Özkaynak 478,317 590,372 762,798 29 59

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 Çeyreksel (%) 2020 2021 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 2,872 3,604 4,571 6,369 39 16,829 17,416 3
Net Faiz Geliri 4,193 5,337 6,664 8,155 22 20,699 24,348 18
TÜFE’li menkul geliri 1,088 1,728 2,748 3,140 14 3,774 8,704 131
Swap Gideri (1,321) (1,733) (2,092) (1,786) (15) (3,870) (6,932) 79
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,462 1,348 1,524 1,745 15 4,549 6,079 34
Ticari Kar (Zarar) 1,941 1,259 785 9,763 3,194 13,747 330
LYY riskten korunma k /(z) 1,105 436 243 5,468 584 7,251
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 62 154 20 1,699 724 1,935 167
Diğer 774 669 522 2,597 1,885 4,561 142
Diğer Gelirler 267 59 79 169 115 267 573 114
Faaliyet Giderleri (2,087) (2,240) (2,364) (3,215) 36 (8,106) (9,906) 22
Karşılıklar Öncesi Gelir 4,455 4,029 4,595 14,831 223 16,734 27,910 67
Beklenen Zarar Karşılıkları (697) (427) (14) (2,168) (5,503) (3,305) (40)
Aşama 1+2 (net) (515) (185) 329 967 194 (1,622) 596
Aşama 3 (621) (517) (615) (1,917) 212 (4,290) (3,670) (14)
Aşama 3 Tahsilatlar 500 430 293 481 64 1,133 1,705 50
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (62) (154) (20) (1,699) (724) (1,935) 167
Diğer Karşılıklar (1,201) (559) (274) (5,930) (2,947) (7,965) 170
LYY MtM Etkisi (1,203) (548) (239) (5,537) (2,104) (7,527) 258
Serbest Karşılıklar (250) (500) (250) (50)
Diğer 2 (11) (35) (144) 313 (343) (188) (45)
Vergi Öncesi Kar 2,557 3,043 4,307 6,733 56 8,284 16,640 101
Vergi (529) (937) (1,098) (1,949) 77 (2,025) (4,513) 123
Net Kar 2,028 2,106 3,209 4,784 49 6,260 12,127 94

Akbank İletişim Bilgileri

Şirket Ünvanı: AKBANK T.A.Ş.

Genel Müdürlük: Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul

Operasyon Merkezi: Akbank Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Şekerpınar Çayırova 41420 Kocaeli

Ticaret Sicil No: 90418

Sorumlu Kişi: Akbank T.A.Ş Üst Yönetimi

E-Mail Adresi:Bize Ulaşın

Telefon:444 25 25

 

Yer sağlayıcı:Akbank T.A.Ş. (Yer Sağlayıcı Belge No: 632)

Yetkili Denetim Organı:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Web Adresi :www.bddk.org.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)

Kayıtlı E-Posta ​(KEP) adresi ​:akbank@akbank.hs03.kep.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)

MERSİS Numarası :0015001526400497​

 

Akbank Adana Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ceyhan Atatürk Cad. No : 262 Ceyhan Adana 322-6131010 322-6132678 14.07.1948
Akbank T.A.Ş. Mahfesığmaz Kenan Evren Bulvarı Mahfesığmaz Mah. 40 Sok. Birsen Dikici Apt. Çukurova Adana 322-2353530 322-2333710 13.07.2004
Akbank T.A.Ş. Toros Toros Mah. Turgut Özal Bulvarı Kemal Akdoğan Sit. No : 145 Çukurova Adana 322-2323768 322-2323770 5.10.1999
Akbank T.A.Ş. Türkmenbaşı Huzurevleri Mah. Türkmenbaşı Bulvarı Teras Residance Apt. Zemin Kat 28/ B Çukurova Adana 322-2399010 322-2399022 23.07.2013
Akbank T.A.Ş. Yeni Adana Yurt Mah. Turgut Özal Bulvarı İtfaiye Kavşağı Ergeç Apt. No:182/51-52 Çukurova Adana 322-2487331 322-2390076 5.12.2006
Akbank T.A.Ş. Kozan Irmak Cad. No :28 Kozan Adana 322-5158618 322-5152028 12.12.1972
Akbank T.A.Ş. Adana Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No : 13 Seyhan Adana 322-3553100 322-3631035 30.01.1948
Akbank T.A.Ş. Adana Ticari Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No : 13 Seyhan Adana 322-3553150 322-3630978 1.06.2004
Akbank T.A.Ş. Atatürk Caddesi / Adana Atatürk Cad. No : 52 / 8 Seyhan Adana 322-4543775 322-4590492 15.11.1972
Akbank T.A.Ş. Barajyolu Bülent Angın Bulvarı No : 22 Seyhan Adana 322-2255024 322-2254734 5.10.1999
Akbank T.A.Ş. Barkal Sakarya Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı No:266 Seyhan Adana 322-4329343 322-4353191 20.01.1986
Akbank T.A.Ş. Cemalpaşa Baraj Cad. No : 41 Seyhan Adana 322-4562580 322-4596348 30.06.1971
Akbank T.A.Ş. Gazipaşa Bulvarı / Adana Gazipaşa Bulv. No : 49 Seyhan Adana 322-4582020 322-4574289 12.03.1990
Akbank T.A.Ş. Küçüksaat Abidinpaşa Cad. No : 36 Seyhan Adana 322-3554500 322-3524225 25.07.1966
Akbank T.A.Ş. Saydam Caddesi Saydam Cad. No : 101 Seyhan Adana 322-3519502 322-3599380 4.06.1973
Akbank T.A.Ş. Yeni Toptancı Hali Turhan Cemal Bekirer Bulvarı Vedat Dalokay Hal Kompl. No : 686 Seyhan Adana 322-4285426 322-4286091 14.06.1993
Akbank T.A.Ş. Yüzevler Ziyapaşa Bulvarı No : 27 / A Seyhan Adana 322-4552300 322-4590163 28.12.1970
Akbank T.A.Ş. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi Suluca Mevii Yüreğir Adana 322-3944204 322-3944208 27.12.1999
Akbank T.A.Ş. Karşıyaka / Adana İlbey Güneş Cad. No :1 Hiltonsa Altı Yüreğir Adana 322-3211019 322-3211022 6.08.1962
Akbank T.A.Ş. Yavuzlar Tahsilli Mah. Kozan Cad. No : 415 Yüreğir Adana 322-3213624 322-3227600 10.09.1973

Akbank Adıyaman Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Adıyaman Atatürk Cad. No : 25 02100 Merkez İlçe Adıyaman 416-2161814 416-2162190 22.12.1976

Akbank Afyon Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bolvadin Şazi Mah. Eski Hükümet Meydanı Bankalar Cad. No: 22 Bolvadin Afyonkarahisar 272-6125191 272-6125875 28.12.1970
Akbank T.A.Ş. Dinar Sucikan Cad. No : 8 Dinar Afyonkarahisar 272-3533300 272-3531421 23.09.1974
Akbank T.A.Ş. Emirdağ Cumhuriyet Mey. No : 1 Emirdağ Afyonkarahisar 272-4425130 272-4413081 9.01.1973
Akbank T.A.Ş. Afyonkarahisar Dumlupınar Mah. Dumlupınar 2. Cadde No: 8/1B Merkez İlçe Afyonkarahisar 272-2154033 272-2122056 5.02.1968
Akbank T.A.Ş. Sandıklı Ece Mah. Dereboyu Cad. No : 15 Sandıklı Afyonkarahisar 272-5154079 272-5126845 11.12.1978

Akbank Ağrı Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Doğubeyazıt Rıfkı Başkaya Cad. Doğubeyazıt Ticaret Odası Binası Zemin Ka Doğubayazıt Ağrı 472-3124827 472-3124828 14.09.1999
Akbank T.A.Ş. Ağrı Transit Cad. No : 5 Merkez İlçe Ağrı 472-2152098 472-2151673 7.10.1974

Akbank Aksaray Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Aksaray Minarecik Mah. 4.Nolu Minarecik Sk. No:25 (Tek Binası Yanı) Merkez İlçe Aksaray 382-2133040 382-2137871 23.07.1969

Akbank Amasya Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Amasya Atatürk Cad. No : 39 Merkez İlçe Amasya 358-2182004 358-2126758 27.11.1968
Akbank T.A.Ş. Merzifon Cumhurriyet Cad. No : 79 Merzifon Amasya 358-5132981 358-5130181 27.11.1970

Akbank Ankara Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. 2.Siteler Siteler Ereğli Sok. No : 22 Altındağ Ankara 312-3500347 312-3501043 7.09.1999
Akbank T.A.Ş. Ankara Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:5/A-1 Altındağ Ankara 312-3062600 312-3245741 25.10.1951
Akbank T.A.Ş. Aydınlıkevler Çevreli Caddesi Dik Sok. No : 2 Altındağ Ankara 312-3175262 312-3181761 31.10.1968
Akbank T.A.Ş. Kazım Karabekir Kazım Karabekir Cad. 91 No.Lu İş Merkezi No : 22 – 23 Altındağ Ankara 312-3843017 312-3841238 6.10.1972
Akbank T.A.Ş. Siteler Demirhendek Cad. No : 77 Altındağ Ankara 312-3491162 312-3513958 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Ulucanlar Oğuzlar Mah. Ulucanlar Cad. No : 33 / C Altındağ Ankara 312-3245575 312-3108065 29.11.1954
Akbank T.A.Ş. Beypazarı İrfan Gümüşel Cad. No : 47 Beypazarı Ankara 312-7631515 312-7631223 2.06.1976
Akbank T.A.Ş. Ankara (Kara Harp Okulu Nakit) Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad.06654 Çankaya Ankara Çankaya Ankara 312-4172513 – 2.05.2017
Akbank T.A.Ş. Aşağıayrancı Güvenlik Cad. No : 77 Çankaya Ankara 312-4663002 312-4268466 4.03.1972
Akbank T.A.Ş. Bahçelievler / Ankara Aşkabat Cad. No : 23 / A Çankaya Ankara 312-2135919 312-2139622 7.10.1965
Akbank T.A.Ş. Bakanlıklar Atatürk Bulv. No : 147 Çankaya Ankara 312-4188959 312-4253462 25.11.1968
Akbank T.A.Ş. Balgat Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Ata Plaza No : 100/V Çankaya Ankara 312-4732020 312-4730276 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Başkent Kurumsal Uğur Mumcu Cad. No : 27 Çankaya Ankara 312-4597700 312-4597701 3.11.2003
Akbank T.A.Ş. Bilkent Bilkent Plaza Ankuva Çarşısı No : 6-7 Çankaya Ankara 312-2660466 312-2661013 17.03.1998
Akbank T.A.Ş. Cebeci Mamak Cad. No : 3/9 Dikimevi Çankaya Ankara 312-3191385 312-3191723 29.05.1953
Akbank T.A.Ş. Çankaya Hoşdere Cad. No : 222 Çankaya Ankara 312-4094700 312-4409527 1.09.1972
Akbank T.A.Ş. Çankaya Ticari Hoşdere Cad. No : 222 Çankaya Ankara 312-4094750 312-4399434 26.03.2004
Akbank T.A.Ş. Çayyolu Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. S.Saltoğlu Cad. No:35/5 Çankaya Ankara 312-2408140 312-2408256 30.09.2010
Akbank T.A.Ş. Çukurambar Kızılırmak Mah. 41.Cad. Selin Sitesi No:1/38 Çukurambar Çankaya Ankara 312-2841273 312-2841510 31.05.2010
Akbank T.A.Ş. Dikmen Dikmen Caddesi No: 304/5 Çankaya Ankara 312-4832223 312-4827071 3.09.1973
Akbank T.A.Ş. Emek Bişkek Cad. No : 159 / A Çankaya Ankara 312-2137212 312-2229105 1.06.1969
Akbank T.A.Ş. Gaziosmanpaşa / Ankara Uğur Mumcu Cad. No : 27 Çankaya Ankara 312-4597750 312-4476614 23.12.1997
Akbank T.A.Ş. Kavaklıdere Tunalıhilmi Cad. No : 102 / A Çankaya Ankara 312-4272477 312-4671487 1.09.1967
Akbank T.A.Ş. Kızılay Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 5 Çankaya Ankara 312-4108500 312-4187048 28.09.1973
Akbank T.A.Ş. Küçükesat Esat Cad. No : 72 / 21 Çankaya Ankara 312-4182121 312-4251772 2.02.1966
Akbank T.A.Ş. Maltepe / Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 95 / A Çankaya Ankara 312-2318129 312-2304879 6.05.1967
Akbank T.A.Ş. Mithatpaşa Fidanlık Mah. Mithatpaşa Cad. No:29 Çankaya Ankara 312-4342546 312-4323081 17.09.1973
Akbank T.A.Ş. Necatibey Caddesi Necatibey Cad. No : 36 / A Çankaya Ankara 312-2291742 312-2301562 27.11.1970
Akbank T.A.Ş. Nenehatun Filistin Caddesi No:4 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara 312-4366018 312-4372278 23.12.1971
Akbank T.A.Ş. O.D.T.Ü. O.D.T.Ü. Kampüsü Edi Ek Çarşısı No : Z01 Çankaya Ankara 312-2101073 312-2101071 20.05.1997
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Ankara Gaziosmanpaşa Mah. Arjantin Cad. No:44 Çankaya Ankara 312-4575000 312-4686332 15.11.2001
Akbank T.A.Ş. Tandoğan Degol Cad. No : 9 Çankaya Ankara 312-2137440 312-2120602 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Ümitköy Çayyolu Mah. 8.Cad. 16.Sokak Hekimköy Sitesi No:3 Çankaya Ankara 312-2358902 312-2358905 8.05.2001
Akbank T.A.Ş. Yenişehir / Ankara Atatürk Bulvarı No : 68 / A Çankaya Ankara 312-4105200 312-4170776 11.02.1963
Akbank T.A.Ş. Yıldız Turan Güneş Bulvarı 71.Sok. No : 52 / 2 – 4 Çankaya Ankara 312-4430740 312-4415298 11.09.1997
Akbank T.A.Ş. Çubuk Yavuz Selim Mah. Hükümet Cad. No : 6 Çubuk Ankara 312-8371227 312-8370602 2.11.1972
Akbank T.A.Ş. Elmadağ Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 1/1-2 Elmadağ Ankara 312-8631127 312-8634556 1.10.1976
Akbank T.A.Ş. Elvankent 14.Cadde Osman Şahin İş Merkezi No:57/84 Etimesgut Ankara 312-2617780 312-2610769 11.11.2008
Akbank T.A.Ş. Eryaman Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi No: 1/114 Etimesgut Ankara 312-2806633 312-2803574 27.10.1997
Akbank T.A.Ş. Eryaman (Eryaman 1 Etap Nakit) Bağlı Eryaman 1.Etap Toplu Yapı Yönetimi 6 Kutlutaş İş Merkezi Yanı Etimesgut Ankara 312-5519355 312-2803574 2.10.2017
Akbank T.A.Ş. Etimesgut Hikmet Özer Caddesi No:21-21/A Etimesgut Ankara 312-2451899 312-2431804 28.12.1978
Akbank T.A.Ş. Göksu Eryaman Göksu Mahallesi 5352 Cadde No. 1F/2 Etimesgut Ankara 312-2810865 312-2810863 16.01.2007
Akbank T.A.Ş. Şaşmaz Bahçekapı Mah. İstanbul Yolu Oto Sanayi Sitesi Girişi 2488 Cadde No:7/B Etimesgut Ankara 312-2781815 312-2785217 23.06.2010
Akbank T.A.Ş. Gölbaşı Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No: 93 A Gölbaşı Ankara 312-4850106 312-4850108 19.09.2000
Akbank T.A.Ş. Kahramankazan Atatürk Mah. Gmk Caddesi No:7/A Kahramankazan Ankara 312-8146064 312-8146034 16.12.2008
Akbank T.A.Ş. Tai Fethiye Mah. Havacılık Bulvarı Tai Çarşısı İçi No: Z/13 Akıncı Kahramankazan Ankara 312-8112700 312-8112063 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Etlik Yavrukurt Sok. No : 1 Keçiören Ankara 312-3211442 312-3256764 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Kalaba Sanatoryum Cad. No : 85 / B Keçiören Ankara 312-3586623 312-3147780 28.12.1977
Akbank T.A.Ş. Keçiören Nuri Pamir Cad. No : 9 Keçiören Ankara 312-3554240 312-3570561 28.01.1974
Akbank T.A.Ş. Mamak Çarşı İçi Cad. No : 12 Mamak Ankara 312-3687703 312-3680197 27.06.1969
Akbank T.A.Ş. Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi No:17 B Polatlı Ankara 312-6231180 312-6212075 21.05.1953
Akbank T.A.Ş. Ankara Osb Aso 1.Organize Sanayi Bölgesi Aso Bulvarı No:1/Z 04 Zemin Ka Sincan Ankara 312-2671985 312-2671862 8.12.2010
Akbank T.A.Ş. Sincan Ankara Cad. Meltem Sok. No : 5 Sincan Ankara 312-2750000 312-2701784 17.08.1968
Akbank T.A.Ş. Batıkent Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı Meydan Avm No: 255/1 Batıkent Ankara  Yenimahalle Ankara 312-2504567 312-2504569 5.09.2000
Akbank T.A.Ş. Demetevler İvedik Cad. No : 434 Yenimahalle Ankara 312-3464930 312-3341222 23.03.1973
Akbank T.A.Ş. Gimat Bağdat Caddesi Ömer Kemik İş Merkezi No:95 A Blok 1 Yenimahalle Ankara 312-3971831 312-3971830 1.04.1996
Akbank T.A.Ş. İvedik Eminel İş Merkezi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Melih Gökçek Bulvarı 18/1 No:11-23 İvedik Yenimahalle Ankara 312-3950027 312-3943157 20.12.2005
Akbank T.A.Ş. İvedik Organize Sanayi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ağaç İşleri Sitesi 21.Cadde (1354 Cadde) No:114 Yenimahalle Ankara 312-3959145 312-3959113 31.05.2012
Akbank T.A.Ş. Ostim Sanayi Sitesi 100. Yıl Bulvarı No : 47 Yenimahalle Ankara 312-5929700 312-3850916 19.01.1982
Akbank T.A.Ş. Yaşamkent Yaşamkent Mah. 3222 Cadde No:55/12 Çayyolu Yenimahalle Ankara 312-2172480 312-2172488 20.12.2010
Akbank T.A.Ş. Yenimahalle Ragıp Tüzün Cad. No : 158 Yenimahalle Ankara 312-3153419 312-3155706 22.05.1953

Akbank Antalya Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Alanya Şekerhane Mah. Atatürk Cad. Anıt Karşısı No : 2 Alanya Antalya 242-5133333 242-5125466 17.11.1975
Akbank T.A.Ş. Alanya Sanayi Cumhuriyet Mah. Keykubat Bulvarı Oba Saray No: 221Aa Alanya Antalya 242-5150121 242-5150954 15.08.2011
Akbank T.A.Ş. Konaklı Telatiye Mah. Vatan Cad. No:2 Alanya Antalya 242-5652114 242-5653990 29.12.1998
Akbank T.A.Ş. Mahmutlar Yeni Mah. Barbaros Cad. No:100 Kılınçlar Apt. A Blok No:29/30 Mahmutlar Alanya Antalya 242-5288066 242-5288024 29.06.2012
Akbank T.A.Ş. Döşemealtı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:474/24-25 Döşemealtı Döşemealtı Antalya 242-4213602 242-4214430 1.10.2013
Akbank T.A.Ş. Kalkan Menteşe Mahallesi Şehitler Caddesi No : 26/A Kaş Antalya 242-8441440 242-8443544 24.04.2008
Akbank T.A.Ş. Kemer Yeni Mahalle Dr Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı No: 27/A-B Kemer Antalya 242-8142920 242-8142921 20.05.1997
Akbank T.A.Ş. Akdeniz Sanayi Sitesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5006 Sok No:95-97 Kepez Antalya 242-2216980 242-2216989 25.09.2007
Akbank T.A.Ş. Kepez Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No:20 Kepez Antalya 242-3381000 242-3381150 21.08.2008
Akbank T.A.Ş. Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Cad. Tanırlar Apt. No : 52 / A Konyaaltı Antalya 242-2431556 242-2432431 11.04.1985
Akbank T.A.Ş. Konyaaltı Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı 803 Sokak Salih Fidangül Apt. No:34/1 Konyaaltı Antalya 242-2298720 242-2298731 22.04.2008
Akbank T.A.Ş. Uncalı Uluç Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çetin İş Merkezi No: 91/B 07070 Konyaaltı Antalya 242-2302207 242-2302411 31.08.2010
Akbank T.A.Ş. Korkuteli Atatürk Meydanı No : 18 Korkuteli Antalya 242-6436330 242-6535922 10.08.1977
Akbank T.A.Ş. Kumluca Bağlık Mah. Yunus Emre Cad. No : 2 / B Kumluca Antalya 242-8871400 242-8871120 23.09.1977
Akbank T.A.Ş. Manavgat Antalya Cad. Yukarı Hisar Mah. No : 24 Manavgat Antalya 242-7461380 242-7469907 28.05.1973
Akbank T.A.Ş. Manavgat Sanayi Aşağı Pazarcı Mah. Sanayi Sitesi Girişi Manavgat Antalya 242-7468741 242-7432782 31.07.2012
Akbank T.A.Ş. Side Yalı Mah. Atatürk Bulvarı Turgut Şen İş Merkezi Manavgat Antalya 242-7535500 242-7535503 1.12.2004
Akbank T.A.Ş. Antalya Kazım Özalp Cad. No : 37 Muratpaşa Antalya 242-2499700 242-2444088 3.05.1960
Akbank T.A.Ş. Antalya Ticari ve Bireysel Mehmetçik Mah. Aspendos Bulv. Aspendos İş Merk. No : 65 Muratpaşa Antalya 242-3107100 242-3229024 23.03.2004
Akbank T.A.Ş. Bülent Ecevit Bulvarı Bülent Ecevit Bulvarı No:101 Muratpaşa Antalya 242-3248151 242-3248163 11.09.2008
Akbank T.A.Ş. Çallı Sedir Mah. Gazi Bulvarı No 148 Muratpaşa Antalya 242-3361030 242-3451420 16.08.2005
Akbank T.A.Ş. Işıklar Haşim İşcan Mah. Fevzi Paşa Cad. No : 1 Muratpaşa Antalya 242-2495600 242-2447928 27.04.2005
Akbank T.A.Ş. Lara Özgürlük Bulvarı No : 45 Muratpaşa Antalya 242-3162982 242-3162983 9.11.1999
Akbank T.A.Ş. Mevlana Kavşağı Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:3 Mirador İş Merkezi No:4 Muratpaşa Antalya 242-3130347 242-3130452 17.10.2012
Akbank T.A.Ş. Soğuksu Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi No:53 Muratpaşa Antalya 242-3450028 242-3442418 30.09.2010
Akbank T.A.Ş. Şarampol Muratpaşa Mah. Kazım Özalp Cad. Hasan Bıçakçı İşhanı No : 1 / 12 Muratpaşa Antalya 242-2434356 242-2430383 7.05.1973
Akbank T.A.Ş. Belek Belek Beldesi Ptt Karşısı Atatürk Cad. Özen İş Merkezi No:20 / 13-14-15 Serik Antalya 242-7153330 242-7153338 21.04.2006
Akbank T.A.Ş. Serik Atatürk Cad. Akarlar İş Hanı No : 41 Serik Antalya 242-7221139 242-7224708 4.12.1964

Akbank Ardahan Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ardahan Kongre Cad. No : 34 Merkez İlçe Ardahan 478-2114624 478-2112198 17.10.1977

Akbank Artvin Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Arhavi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 5 Arhavi Artvin 466-3122628 466-3122618 17.10.1977
Akbank T.A.Ş. Hopa Cumhuriyet Cad. No : 23 Hopa Artvin 466-3514290 466-3513997 26.03.1971
Akbank T.A.Ş. Artvin İnönü Cad. No : 76 Merkez İlçe Artvin 466-2123733 466-2126744 7.09.1973

Akbank Aydın Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çine Mehmet Yavaş Cad. No : 135 Çine Aydın 256-7116029 256-7114974 12.09.1973
Akbank T.A.Ş. Didim Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:80 Didim Aydın 256-8138489 256-8138498 14.06.2005
Akbank T.A.Ş. Aydın Hükümet Bulvarı No : 2 / A Efeler Aydın 256-2124570 256-2253924 15.11.1965
Akbank T.A.Ş. Efeler Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:49 Efeler Aydın 256-2264000 256-2265016 8.07.2008
Akbank T.A.Ş. Kuşadası Adnan Menderes Bulv. Mender İş Merkezi Altı Belediye Karşısı No : 1 Kuşadası Aydın 256-6131010 256-6148835 25.09.1970
Akbank T.A.Ş. Kuşadası (Davutlar) Türkşanlı Mah. Cengiz Topel Caddesi No:8 Kuşadası Aydın 256-6572715 256-6571294 18.03.2011
Akbank T.A.Ş. Nazilli Uzunçarşı No : 10 Nazilli Aydın 256-3131093 256-3122608 15.05.1957
Akbank T.A.Ş. Söke İstasyon Cad. No : 6 Söke Aydın 256-5181592 256-5184393 8.10.1963

Akbank Balıkesir Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ayvalık Atatürk Cad. No : 9 Ayvalık Balıkesir 266-3121265 266-3124618 27.09.1972
Akbank T.A.Ş. Bandırma İnönü Cad. No : 49 Bandırma Balıkesir 266-7133751 266-7147781 22.05.1964
Akbank T.A.Ş. Bigadiç Cami Mah. Muammer Aksoy Cad. No:1 Bigadiç Balıkesir 266-6141015 266-6141898 31.08.1971
Akbank T.A.Ş. Burhaniye Mahkeme Mah. Hürriyet Cad. No : 25 Burhaniye Balıkesir 266-4221365 266-4126495 8.05.1970
Akbank T.A.Ş. Akçay Cumhuriyet Cad. No:18 Edremit Balıkesir 266-3843109 266-3853126 27.05.2010
Akbank T.A.Ş. Altınoluk Küçüksu Mah. Tekçam Cad. No:4 Edremit Balıkesir 266-3963080 266-3963039 13.05.2008
Akbank T.A.Ş. Edremit Hacı Tuğrul Mah. Çayiçi Cad. No : 18 Edremit Balıkesir 266-3731155 266-3734143 30.01.1958
Akbank T.A.Ş. Erdek Yalı Mah. Pazar Cad. Fırın Sok. No : 12 Erdek Balıkesir 266-8354029 266-8458467 20.01.1986
Akbank T.A.Ş. Gönen Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No : 36 Gönen Balıkesir 266-7621871 266-7624337 25.11.1975
Akbank T.A.Ş. Balıkesir Milli Kuvvetler Cad. No : 11 Karesi Balıkesir 266-2458121 266-2495732 1.11.1963
Akbank T.A.Ş. Sanayi Sitesi / Balıkesir S.S. Balıkesir Merkez Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Binası Zemin Kat Karesi Balıkesir 266-2460650 266-2462698 8.07.2008
Akbank T.A.Ş. Sındırgı Kurtuluş Mah. İsmail Habib Cad. No : 10 Sındırgı Balıkesir 266-5161271 266-5165527 27.12.1976

Akbank Bartın Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bartın Orta Mah. Piryamcılar Cad. No : 6 Merkez İlçe Bartın 378-2271351 378-2274967 22.07.1968

Akbank Batman Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Batman Bahçelievler Mah. Turgut Özal Bulvarı Güner Apt. No:216 Merkez İlçe Batman 488-2131621 488-2132743 2.09.1974
Akbank T.A.Ş. Raman Kültür Mah. Turgut Özal Bulvarı Mavi Köşk Apt. No:307-D Merkez İlçe Batman 488-2128324 488-2128330 6.08.2013

Akbank Bilecik Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bozüyük İnönü Cad. No : 4 Bozüyük Bilecik 228-3148401 228-3141032 19.12.1978
Akbank T.A.Ş. Bilecik Gazipaşa Mah. Tevfik Bey Cad. No : 24 Merkez İlçe Bilecik 228-2121364 228-2126090 17.10.1977

Akbank Bingöl Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bingöl Yenişehir Mah. Genç Cad. No : 38 Merkez İlçe Bingöl 426-2131895 426-2136329 25.10.1977

Akbank Adıyaman Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bolu Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 81/A Merkez İlçe Bolu 374-2121000 374-2125461 22.08.1966

Akbank Adıyaman Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bucak Oguzhan Mah. Fevzi Paşa Cad. No : 23 Bucak Burdur 248-3253385 248-3253386 22.07.1976
Akbank T.A.Ş. Burdur Konak Mah. Gazi Cad. No : 32 Merkez İlçe Burdur 248-2331662 248-2337040 20.12.1967

Akbank Bursa Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Gemlik İstiklal Cad. No : 10 Gemlik Bursa 224-5134675 224-5134154 30.01.1958
Akbank T.A.Ş. İnegöl Nuri Doğrul Cad. No : 17 İnegöl Bursa 224-7151489 224-7139884 28.03.1969
Akbank T.A.Ş. Sanayi/İnegöl Yeni Sanayi Ertuğrulgazi Cad. No:36 İnegöl Bursa 224-7119215 224-7119237 25.09.2008
Akbank T.A.Ş. Karacabey Tabaklar Mahallesi Bandırma Caddesi Belediye İş Merkezi No:4 Zemin Kat Karacabey Bursa 224-6762660 224-6764129 30.12.1975
Akbank T.A.Ş. Kestel Ahmet Vefik Paşa Mah. Bursa Cad. No:5 Kestel/ Bursa Kestel Bursa 224-3720630 224-3724896 3.06.2008
Akbank T.A.Ş. Mudanya Halitpaşa Cad. No : 2 Mudanya Bursa 224-5441168 224-5441938 25.12.1978
Akbank T.A.Ş. Mustafakemalpaşa Seyh Müftü Mah. Balıkesir Cad. No : 14 / A Mustafakemalpaşa Bursa 224-6133518 224-6134468 23.12.1969
Akbank T.A.Ş. Beşevler Sanayi / Bursa İzmir Yolu Küçük Sanayi Girişi 3.Evler Mah. Nilüfer Caddesi No : 4 / 2 Nilüfer Bursa 224-4431715 224-4410948 17.01.2006
Akbank T.A.Ş. Bursa Osb 23 Nisan Mah. 75. Yıl Bulvarı No: 5/8 – 9 Nilüfer Bursa 224-2943000 224-2218427 18.09.2007
Akbank T.A.Ş. Bursa Osb (Oyak Renault) Organize Sanayi Bölgesi Pk 255 16372 Nilüfer Bursa 224-3149170 8.09.2015
Akbank T.A.Ş. Bursa Ticari Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:185/A-B-C Nilüfer Bursa 224-2707300 224-2241638 25.02.2004
Akbank T.A.Ş. Ertuğrulkent Ertuğrul Mah. Uğur Mumcu Bulvarı Taşyakan Sitesi C Blok No:2 Nilüfer Bursa 224-4137073 224-4136180 9.06.2010
Akbank T.A.Ş. Fsm Bulvarı Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:185/A-B-C Nilüfer Bursa 224-2707250 224-2400166 20.09.2004
Akbank T.A.Ş. İzmiryolu/Bursa İhsaniye Mah. İzmiryolu Cad. No:108-108A Nilüfer Bursa 224-2453193 224-2491434 30.07.2010
Akbank T.A.Ş. Korupark (Bursa Zorlu Nakit) Organize San.Bölg.Sarı Cd.No:3 Nilüfer Bursa 224-3149160 – 17.06.2015
Akbank T.A.Ş. Orhangazi Cami Kebir Mah. Gemlik Cad. No : 49 Orhangazi Bursa 224-5731325 224-5736909 19.08.1976
Akbank T.A.Ş. Altıparmak Altıparmak Cad. No : 27 Osmangazi Bursa 224-2241628 224-2238289 30.01.1970
Akbank T.A.Ş. Bursa Atatürk Cad. No : 41 Osmangazi Bursa 224-2704800 224-2241637 10.01.1957
Akbank T.A.Ş. Çekirge Dikkaldırım Cd. Havale Sok No:1 Osmangazi Bursa 224-2364800 224-2333734 11.04.1985
Akbank T.A.Ş. Dosab Bursa Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:18 Osmangazi Bursa 224-2610280 224-2612887 24.12.2010
Akbank T.A.Ş. Garajlar / Bursa Ulu Cad. No : 91 Osmangazi Bursa 224-2716600 224-2716606 6.01.1967
Akbank T.A.Ş. Gençosman Demiryolu Cad. No : 200 Osmangazi Bursa 224-2716651 224-2716610 27.09.1972
Akbank T.A.Ş. Hürriyet / Bursa Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No : 83 Osmangazi Bursa 224-2464400 224-2479437 23.09.1974
Akbank T.A.Ş. Korupark Mudanya Yolu 9. Km Adnan Menderes Mah. No : 2 Osmangazi Bursa 224-2412460 224-2412464 18.12.2007
Akbank T.A.Ş. Tuzpazarı Cumhuriyet Cad. No : 302 Osmangazi Bursa 224-2241476 224-2241479 29.06.1964
Akbank T.A.Ş. Yalovayolu Panayır Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 455/A Osmangazi Bursa 224-2113535 224-2114511 8.04.2008
Akbank T.A.Ş. Vişne Caddesi Duaçınar Mah. Vişne Caddesi No:168 Yıldırım Bursa 224-3606880 224-3606875 23.08.2010
Akbank T.A.Ş. Yeşilyayla Teyyareci Mehmat Ali Cad. No : 129 Yıldırım Bursa 224-3606001 224-3628026 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Yıldırım/Bursa Duaçınarı Mahallesi Ankarayolu Caddesi 129-135A Yıldırım Bursa 224-3601710 224-3622659 9.06.1980

Akbank Çanakkale Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Biga Sakarya Mah. Can Cad. No : 5 / A Biga Çanakkale 286-3167300 286-3161789 22.10.1969
Akbank T.A.Ş. Çan Cumhurriyet Mah. Çanakkale Cad. No : 32 Çan Çanakkale 286-4161045 286-4167686 14.10.1977
Akbank T.A.Ş. Ezine Sefer Şah Mah. Gazhane Geçidi No : 11 Ezine Çanakkale 286-6181530 286-6182617 16.06.1980
Akbank T.A.Ş. Gelibolu Belediye Cad. No : 3 Gelibolu Çanakkale 286-5661572 286-5667435 27.11.1969
Akbank T.A.Ş. Çanakkale Fevzi Paşa Mah.Çarşı Cad. No : 118 Merkez İlçe Çanakkale 286-2140836 286-2125276 29.12.1969

Akbank Çankırı Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çankırı Cumhuriyet Mahallesi Elif Cad. Ak Merkez No:3-4 Merkez İlçe Çankırı 376-2131199 376-2130654 6.12.1954

Akbank Çorum Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bahabey Caddesi Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No:34/A-B Merkez İlçe Çorum 364-2191906 364-2247106 11.07.2006
Akbank T.A.Ş. Çorum Cepni Mah. İnönü Cad. No : 6 Merkez İlçe Çorum 364-2111100 364-2139246 26.04.1965
Akbank T.A.Ş. Osmancık Hükümet Cad. No : 31 Osmancık Çorum 364-6114820 364-6112459 30.11.1978

Akbank Uşak Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çivril Uşak Cad. No : 175 / A Çivril Denizli 258-7131337 258-7131219 22.12.1975

Akbank Denizli Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Delikliçınar Atatürk Cad. Ufuk Apt. Altı No : 8 Merkezefendi Denizli 258-2621519 258-2639195 17.05.1973
Akbank T.A.Ş. Denizli Saraylar Mah. Oğuzhan Cad. No : 8 Merkezefendi Denizli 258-2951400 258-2646785 19.01.1953
Akbank T.A.Ş. Denizli Sanayi Akçeşme Mah. Menderes Bulvarı No:93 Gümüşler Merkezefendi Denizli 258-2688400 258-2688045 5.02.2008
Akbank T.A.Ş. Kaleiçi Muratdede Mahallesi Ahi Sinan Caddesi No : 11/B Merkezefendi Denizli 258-2650633 258-2646170 2.04.1974
Akbank T.A.Ş. Pamukkale Sanayi Sümer Mah. Ankara Bulv. No:1 Merkezefendi Denizli 258-2951625 258-2618206 23.03.2004
Akbank T.A.Ş. Demokrasi Meydanı Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. No:92/A Pamukkale Denizli 258-2122886 258-2123107 29.06.2012
Akbank T.A.Ş. Tavas Hükümet Cad. No : 33 Tavas Denizli 258-6133381 258-6130398 23.02.1976

Akbank Diyarbakır Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Dicle Mevlana Halit Mah. Urfa Bulvarı Serin 2 Apt. 59/B Bağlar Diyarbakır 412-2524000 412-2524056 2.01.2013
Akbank T.A.Ş. Diyarbakır (2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Nakit) Körhat Mah. Karacadağ Bulv. 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bağlar Diyarbakır 412-2335289 412-2368372 25.06.2014
Akbank T.A.Ş. Diclekent Bulvarı Huzurevleri Mah. Diclekent Bulv. No:132/B Vural 1 Apt. Altı Kayapınar Diyarbakır 412-2903561 412-2903569 4.01.2013
Akbank T.A.Ş. Kayapınar Fırat Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı No: 162/A Altınşehir 2 Plaza P-6 Kayapınar Diyarbakır 412-2510340 412-2510784 30.04.2010
Akbank T.A.Ş. Diyarbakır Dabanoğlu Mah. Gazi Cad. No : 39 Sur Diyarbakır 412-2244541 412-2287993 23.07.1952
Akbank T.A.Ş. Diyarbakır Sanayi Seyrantepe Sanayi Sitesi 7. Sokak No :13 Yenişehir Diyarbakır 412-2380364 412-2371194 31.12.2013
Akbank T.A.Ş. Ofis Kooperatifler Mah. Yaşar Kemal Caddesi Kalender Center 40/B Yenişehir Diyarbakır 412-2238966 412-2245695 6.05.1979

Akbank Düzce Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Düzce Eski İstanbul Cad. No : 31 Merkez İlçe Düzce 380-5141315 380-5238309 15.10.1964

Akbank Edirne Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. İpsala Bayrambey Mah. Pazar Sok. No : 5 İpsala Edirne 284-6161230 284-6162531 5.10.1977
Akbank T.A.Ş. Keşan Büyükcami Mah. İnönü Cad. No : 17 Keşan Edirne 284-7141638 284-7140887 27.05.1965
Akbank T.A.Ş. Edirne Talatpaşa Asfaltı No : 8 / A Merkez İlçe Edirne 284-2152000 284-2124124 20.11.1967
Akbank T.A.Ş. Uzunköprü Cumhuriyet Cad. No : 22 Uzunköprü Edirne 284-5131146 284-5135213 20.12.1967

Akbank Elazığ Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Elazığ İcadiye Mah. Hürriyet Cad. No : 33 Merkez İlçe Elazığ 424-2368356 424-2362964 14.07.1954
Akbank T.A.Ş. Fırat Sürsürü Mah. Malatya Cad. No:3/1-A Merkez İlçe Elazığ 424-2473607 424-2478567 25.12.2008

Akbank Erzincan Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Erzincan Fevzipaşa Cad. No : 15 / A Merkez İlçe Erzincan 446-2142541 446-2145674 27.09.1968

Akbank Erzurum Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Erzurum Gürcükapı Cad. No : 78 Yakutiye Erzurum 442-2133043 442-2133050 29.11.1956
Akbank T.A.Ş. Lalapaşa Yukarı Mumcu Cad. No : 1 Yakutiye Erzurum 442-2345510 442-2343715 10.12.1971

Akbank Eskişehir Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Atatürk Bulvarı/Eskişehir Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı Gökçe Apt. No:18/26 Eskişehir Odunpazarı Eskişehir 222-2347694 222-2340216 25.12.2008
Akbank T.A.Ş. Eskişehir Köprübaşı Cad. No : 60 / C Odunpazarı Eskişehir 222-2114250 222-2318428 9.09.1954
Akbank T.A.Ş. Eskişehir Osb Eskişehir Organize San. Bölgesi Teknoloji Bulv. İş Ve Tic. Merkezi No:34 Odunpazarı Eskişehir 222-2362440 222-2362293 29.04.2011
Akbank T.A.Ş. İstasyon Caddesi / Eskişehir Hoşnidiye Mah. İsmet İnönü Cad. No:62 Tepebaşı Eskişehir 222-2316865 222-2322069 22.03.1973
Akbank T.A.Ş. Köprübaşı Sivrihisar Cad. No : 48 Tepebaşı Eskişehir 222-2115200 222-2313015 29.11.1968

Akbank Gaziantep Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Nizip Ptt Cad. Cumhuriyet Mah. No : 12 Nizip Gaziantep 342-5171545 342-5172009 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Binevler/ Gaziantep Binevler Mah. Üniversite Bulvarı No:166-A Şahinbey Gaziantep 342-3382802 342-3382837 28.12.2010
Akbank T.A.Ş. Garajlar / Gaziantep Şahveli Mah. İnönü Cad. No : 49 Şahinbey Gaziantep 342-2311449 342-2212576 1.09.1972
Akbank T.A.Ş. Gatem Gatem Mah. Gatem Toptancılar Sitesi Sarı Ada 1.Blok No:13-14 15-16 Şahinbey Gaziantep 342-2382095 342-2382096 23.12.1997
Akbank T.A.Ş. Gaziantep Düğmeci Mah. Suburcu Cad. No : 28 Şahinbey Gaziantep 342-2111500 342-2311657 9.05.1960
Akbank T.A.Ş. Karataş Karataş Mah. 401 Nolu Cad. Lapis Outlet Avm No:5-6 Şahinbey Gaziantep 342-3710995 342-3710803 12.11.2010
Akbank T.A.Ş. Pazaryeri İsmetpaşa Mah. Belediye Cad. No : 16 Şahinbey Gaziantep 342-2313362 342-2317725 14.06.1965
Akbank T.A.Ş. Değirmiçem İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Cad. No : 33 Şehitkamil Gaziantep 342-3161000 342-2150884 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Gaziantep Ticari İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Cad. No : 33 Şehitkamil Gaziantep 342-3161050 342-2154067 23.06.2004
Akbank T.A.Ş. İbrahimli Batıkent Mah. Kürşat Tüzmen Bulvarı 24 Nolu Sok. No:1/6 Şehitkamil Gaziantep 342-3416320 342-3416330 13.05.2008
Akbank T.A.Ş. Karşıyaka / Gaziantep Eydibaba Mah. Korutürk Cad. No : 70 Şehitkamil Gaziantep 342-3234848 342-3258331 4.04.1974
Akbank T.A.Ş. Organize Sanayi / Gaziantep 3. Organize Sanayi Sosyal Tesisler Ünitesi No:8-9 Şehitkamil Gaziantep 342-3378738 342-3379721 6.08.2010

Akbank Giresun Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bulancak Hükümet Cad. No : 77 Bulancak Giresun 454-3182032 454-3181638 1.11.1974
Akbank T.A.Ş. Espiye Gazi Mustafa Kemal Cad. No : 136 Espiye Giresun 454-6114220 454-6114011 25.07.1977
Akbank T.A.Ş. Görele Hendekbaşı Mah. Salih Sinirlioğlu Cad.No : 36 Görele Giresun 454-5131215 454-5134058 8.06.1972
Akbank T.A.Ş. Giresun Sultan Selim Mah. Arif Bey Cad. No : 7 Merkez İlçe Giresun 454-2161879 454-2163955 21.02.1972
Akbank T.A.Ş. Tirebolu Çarşı Mah. İskele Cad. No : 12 Tirebolu Giresun 454-4114300 454-4112045 17.04.1974

Akbank Gümüşhane Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Gümüşhane Atatürk Cad. No:54 Merkez İlçe Gümüşhane 456-2136462 456-2135857 18.10.2010

Akbank Hatay Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Antakya Atatürk Cad. No : 10 Antakya Hatay (Antakya) 326-2148841 326-2142515 25.01.1965
Akbank T.A.Ş. İstiklal Caddesi Yavuz Sultan Selim Cad. Balıkçılar Çarşısı Yanı A Blok No:3- Antakya Hatay (Antakya) 326-2253450 326-2251609 5.03.1990
Akbank T.A.Ş. Sanayi/Antakya Güzelbirlik Mah. E5 Karayolu Cad. No:42/28 Antakya Hatay (Antakya) 326-2216027 326-2216103 12.11.2010
Akbank T.A.Ş. Dörtyol / Hatay Sanayi Mah. İnönü Cad. No : 55 Dörtyol Hatay (Antakya) 326-7121508 326-7128259 2.12.1974
Akbank T.A.Ş. İskenderun Maraşal Çakmak Cad. No : 7 İskenderun Hatay (Antakya) 326-6140002 326-6148596 25.11.1955
Akbank T.A.Ş. Kırıkhan Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. No : 194 Kırıkhan Hatay (Antakya) 326-3441591 326-3446801 27.03.1974
Akbank T.A.Ş. Reyhanlı Cumhuriyet Cad. Çarşı Camii Karşısı No : 3 Reyhanlı Hatay (Antakya) 326-4133266 326-4135647 17.11.1975

Akbank Iğdır Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Iğdır Sular Sok. No : 24 Merkez İlçe Iğdır 476-2277527 476-2263451 8.12.1976

Akbank Isparta Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Isparta Mimar Sinan Cad. No : 40 Merkez İlçe Isparta 246-2322491 246-2322681 1.08.1966

Akbank Mersin Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Liman Mersin İnönü Bulvarı Kurtuluş Meydanı Klas Plaza Zemin Kat 31.Nolu Bağımsız Bölüm Akdeniz İçel (Mersin) 324-2413200 324-2377903 20.12.2005
Akbank T.A.Ş. Mersin Atatürk Cad. No : 103 Akdeniz İçel (Mersin) 324-2413300 324-2332251 1.07.1953
Akbank T.A.Ş. Mersin Serbest Bölge 1.Cad. L Adası No : 21 Akdeniz İçel (Mersin) 324-2335919 324-2336018 1.03.1988
Akbank T.A.Ş. Metropol Hastane Cad. No : 151 Akdeniz İçel (Mersin) 324-3363132 324-3365243 17.12.1971
Akbank T.A.Ş. Yenihal / Mersin Şevket Sümer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 163. Cadde No: 2/A Akdeniz İçel (Mersin) 324-2358224 324-2358226 1.12.1998
Akbank T.A.Ş. Anamur Bankalar Cad.Saray Mah.No : 4 / A Anamur İçel (Mersin) 324-8142079 324-8145652 29.12.1976
Akbank T.A.Ş. Erdemli Merkez Mah. Silifke Cad. No : 60 Erdemli İçel (Mersin) 324-5151620 324-5151394 24.08.1981
Akbank T.A.Ş. Gmk Bulvarı Atatürk Mah. Gmk Bulvarı 638 A Mezitli İçel (Mersin) 324-3586507 324-3598008 29.05.2013
Akbank T.A.Ş. Mezitli Menderes Mahallesi Gmk Bulvarı Muratbey Apartmanı Altı  No: 741/A Mezitli İçel (Mersin) 324-3596612 324-3587064 28.05.2001
Akbank T.A.Ş. Silifke Menderes Cad. No : 43 Silifke İçel (Mersin) 324-7142225 324-7141391 9.10.1976
Akbank T.A.Ş. Tarsus Atatürk Cad. No : 16 Tarsus İçel (Mersin) 324-6146475 324-6131622 2.12.1963
Akbank T.A.Ş. Toroslar Kuvayi Milliye Bulvarı No:280/A Toroslar İçel (Mersin) 324-3217200 324-3217242 16.12.2008
Akbank T.A.Ş. İnönü Bulvarı Hürriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Beyza Konutları Sitesi No:109/A-109/B Yenişehir İçel (Mersin) 324-2391021 324-3251406 10.10.2006
Akbank T.A.Ş. Pozcu İnönü Mah. Kushimato Sok. Ak Apt. No:20/A Yenişehir İçel (Mersin) 324-3258619 324-3262297 5.11.1973

Akbank İstanbul Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Cad. No:34 Arnavutköy İstanbul 212-5970808 212-5971338 25.12.2008
Akbank T.A.Ş. Ataşehir Ataşehir 62/1 Ada No : 1 Ataşehir İstanbul 216-4559226 216-4559230 18.03.2002
Akbank T.A.Ş. Batı Ataşehir Barbaros Mah. Halk Cad. Öztanık Plaza No:69/A-69/B Yenisahra Ataşehir İstanbul 216-3178083 216-3170301 4.09.2008
Akbank T.A.Ş. Carrefoursa Kozyatağı İçerenköy Mah. Çayır Cad. Carrefoursa Kozyatağı Avm No:1/1 Dükkan No:86 Ataşehir İstanbul 216-4480395 216-4480396 6.01.1997
Akbank T.A.Ş. Doğu Kurumsal Şehit M.Fatih Öngül Sok. Hasan Bağdatlı İş Merkezi Ataşehir İstanbul 216-5713900 216-4647233 26.05.2003
Akbank T.A.Ş. Ferhatpaşa Ferhatpaşa Mah. G11 Sok. No:44 Ataşehir İstanbul 216-6600784 216-6600690 31.12.2010
Akbank T.A.Ş. İçerenköy Çayır Yolu Sok. Üçgen Plaza No : 7 / 1 Ataşehir İstanbul 216-5752300 216-5752303 13.08.1979
Akbank T.A.Ş. Kayışdağı Caddesi Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:127 Ataşehir İstanbul 216-5773838 216-5778263 30.09.2011
Akbank T.A.Ş. Küçükbakkalköy Başöğretmen Caddesi No : 11 Ataşehir İstanbul 216-5738244 216-5738243 23.11.1999
Akbank T.A.Ş. Örnek Mahallesi Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No: 60 A Ataşehir İstanbul 216-2912656 216-2912671 24.12.2010
Akbank T.A.Ş. Avcılar Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No : 41 Avcılar İstanbul 212-5916450 212-5911627 11.09.1974
Akbank T.A.Ş. Avcılar E5 Cihangir Mah. E5 Yanyol No : 235 Avcılar İstanbul 212-4560100 212-5903931 12.08.2004
Akbank T.A.Ş. Bağcılar İstanbul Cad. No : 16 Bağcılar İstanbul 212-4628311 212-4628345 7.10.1974
Akbank T.A.Ş. Güneşli Cumhuriyet Cad. No : 37 / 2 Bağcılar İstanbul 212-6574375 212-6020042 29.12.1997
Akbank T.A.Ş. İstoç Mahmutbey Mah. İstoç 17. Yol Sokak Aslan Plaza Apt. No:132/B Bağcılar İstanbul 212-6593811 212-6593822 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Yıldıztepe Bağcılar Caddesi Yenigün Mah. No:207 Bağcılar İstanbul 212-4350434 212-4350454 12.07.2011
Akbank T.A.Ş. Bahçelievler / İstanbul Naci Kasım Cad. No : 3 Bahçelievler İstanbul 212-6422790 212-5071139 21.07.1969
Akbank T.A.Ş. Radar/Yenibosna Yenibosna Yasemin Konakları No:1 A-3 Blok /5,6,7,8,9 Bahçelievler İstanbul 212-5504989 212-5502737 7.05.2010
Akbank T.A.Ş. Şirinevler Eski Londra Asfaltı No : 3 Bahçelievler İstanbul 212-5513916 212-5513915 29.07.1969
Akbank T.A.Ş. Yayla/Bahçelievler Eski Londra Asfaltı No : 56 / A Bahçelievler İstanbul 212-4417575 212-4417462 25.04.1988
Akbank T.A.Ş. Yenibosna Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Kaynarca Sok No : 1 Bahçelievler İstanbul 212-5511565 212-5511562 12.08.1974
Akbank T.A.Ş. Ataköy 4.Kısım Çarşısı No : 28 Bakırköy İstanbul 212-5596768 212-6612773 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Atrium Atrium Alışveriş Merkezi No : 97 / 98 Bakırköy İstanbul 212-6612664 212-6613844 18.03.2002
Akbank T.A.Ş. Bakırköy İstasyon Cad. No : 9 / 11 Bakırköy İstanbul 212-4140700 212-5728020 31.10.1968
Akbank T.A.Ş. Florya Şenlikköy Mah. Florya Asfaltı No : 54 Bakırköy İstanbul 212-5730857 212-5744117 17.08.1999
Akbank T.A.Ş. İncirliyolu İncirli Cad. No : 31 / A Bakırköy İstanbul 212-6604317 212-5703783 12.06.1972
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Yeşilköy Yeşilköy Mah. Gazi Evrenos Cad. No:22/A D:1 Bakırköy İstanbul 212-4081060 212-4414935 16.02.2009
Akbank T.A.Ş. Yeşilköy İstasyon Cad. No : 15 / 1 Bakırköy İstanbul 212-6632957 212-6632959 28.12.1970
Akbank T.A.Ş. Yeşilyurt Sipahioğlu Cad. No : 14 / 6 Bakırköy İstanbul 212-6632856 212-6632857 29.11.1968
Akbank T.A.Ş. Bahçeşehir Kemal Sunal Cad. Defne 03 Villa 03 Başakşehir İstanbul 212-6698274 212-6698680 2.06.2003
Akbank T.A.Ş. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan Sanayi Sitesi 3. Blok No:23 Başakşehir İstanbul 212-4862575 212-4856956 22.05.2006
Akbank T.A.Ş. İkitelli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Haseyad Koop. Ahmet Çakıcı İş Merkezi No : 127 Başakşehir İstanbul 212-4132300 212-5497999 16.06.2003
Akbank T.A.Ş. İkitelli Organize Sanayi İkitelli Organize San.Bölgesi Başkanlığı Süleyman Demirel Bulvarı No:16 Başakşehir İstanbul 212-6719305 212-6719482 4.01.2013
Akbank T.A.Ş. Masko Masko Mobilya Kenti 3.Blok No:5 Küçükçekmece/İstanbul Başakşehir İstanbul 212-6752554 212-6752502 7.05.2010
Akbank T.A.Ş. Bayrampaşa Abdi İpekçi Cad. No : 33 Bayrampaşa İstanbul 212-5659083 212-5772367 31.08.1971
Akbank T.A.Ş. Kışla Caddesi/Topçular Kışla Caddesi Başaran Sitesi No: 111/64-65-31 Bayrampaşa İstanbul 212-5016501 212-5010898 25.03.2008
Akbank T.A.Ş. Megacenter Ss İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi Ve Depocuları Toplu İşyeri Koop. C Blok No: 104 – 105 Bayrampaşa İstanbul 212-4373323 212-4373309 13.12.2005
Akbank T.A.Ş. Terazidere Terazidere Mah. Güneş Cad. No:1 Bayrampaşa İstanbul 212-5766416 212-5762094 14.09.2010
Akbank T.A.Ş. Topkapı Sanayi Esenler Cad. No : 6 Bayrampaşa İstanbul 212-6747368 212-5770633 9.12.1974
Akbank T.A.Ş. Uluyol Caddesi Murat Mahallesi Uluyol Cad. Büyükçoşkun Sok. No:1/9-10-11 Bayrampaşa İstanbul 212-4673100 212-6128628 20.09.2004
Akbank T.A.Ş. 4.Levent Akçam Sokak No:2 Beşiktaş İstanbul 212-2783310 212-2643461 31.01.2011
Akbank T.A.Ş. Akatlar Zeytinoğlu Cad. No : 27 – A Beşiktaş İstanbul 212-3520233 212-3522710 11.04.1985
Akbank T.A.Ş. Akmerkez Nisbetiye Cad. Akmerkez Alışveriş Merkezi No:125 Beşiktaş İstanbul 212-2822019 212-2822529 18.03.2002
Akbank T.A.Ş. Alkent Tepecik Yolu Alkent Alışveriş Merkezi F3 Blok No : 9 Beşiktaş İstanbul 212-3527747 212-3527749 17.08.1999
Akbank T.A.Ş. Arnavutköy/Beşiktaş Beyazgül Cad. No : 10 Beşiktaş İstanbul 212-2579000 212-2651803 20.06.1973
Akbank T.A.Ş. Ayazpaşa (Ibm Nakit) Bağlı Şubesi Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, B Blok, 34330 Beşiktaş İstanbul 212-3171118 212-2647338 10.10.2013
Akbank T.A.Ş. Barbaros Bulvarı Barbaros Bulv. No : 19 Beşiktaş İstanbul 212-2582337 212-2584032 12.07.1972
Akbank T.A.Ş. Bebek Cevdet Paşa Cad. No : 53 / A Beşiktaş İstanbul 212-3580581 212-2636697 28.03.1969
Akbank T.A.Ş. Beşiktaş Dolmabahçe Cad. Ak İş Hanı No : 51 Beşiktaş İstanbul 212-3275629 212-2594403 15.04.1953
Akbank T.A.Ş. Etiler Nispetiye Cad. No : 98 Beşiktaş İstanbul 212-2576077 212-2576089 30.09.1968
Akbank T.A.Ş. Levent Çarşı Cad. No : 13 – 15 Beşiktaş İstanbul 212-2833728 212-2847092 25.06.1969
Akbank T.A.Ş. Nisbetiye Aytar Cad. No : 32 Beşiktaş İstanbul 212-2682435 212-2810978 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Ortaköy Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi No:31 Beşiktaş İstanbul 212-2362550 212-2591596 23.03.1970
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Etiler Merkez Etiler Mah. Nispetiye Caddesi No:68 Beşiktaş İstanbul 212-3624545 212-2634848 1.03.2001
Akbank T.A.Ş. Sabancı Center Sabancı Center 34330 Beşiktaş İstanbul 212-3855555 212-2700400 29.09.1969
Akbank T.A.Ş. Sabancı Center (Gezici Şube-Özgür I) Sabancı Center 34330 4.Levent Beşiktaş İstanbul 533-7204953 533-7190232 31.05.2002
Akbank T.A.Ş. Sabancı Center (Gezici Şube-Özgür Iı) Sabancı Center 34330 4.Levent Beşiktaş İstanbul 533-7204952 533-7190231 31.05.2002
Akbank T.A.Ş. Ulus Adnan Saygun Cad. No : 19/B Beşiktaş İstanbul 212-2637023 212-2571319 23.12.1997
Akbank T.A.Ş. Valideçeşme Süleyman Seba Cad. No :78 Beşiktaş İstanbul 212-2600038 212-2599986 25.08.1971
Akbank T.A.Ş. Zorlu Center Ortaköy Mahallesi Zincirlikuyu Cad. Zorlu Center Avm, No:Av 4 34340 Beşiktaş İstanbul 212-3366100 212-3536187 9.10.2013
Akbank T.A.Ş. Acarkent Acarkent 3.Kısım 9.Cadde Acarsize B-1 No:4 Beykoz İstanbul 216-4859106 216-4859134 2.11.2012
Akbank T.A.Ş. Beykoz Fevzipaşa Cad. No : 108 / A Beykoz İstanbul 216-3235390 216-3235391 6.10.1955
Akbank T.A.Ş. Kanlıca Hisar Yolu No : 13 / A Beykoz İstanbul 216-4134193 216-3310265 12.08.1974
Akbank T.A.Ş. Kavacık Kavacık Mah. Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Merkezi D Blok No : 12 Beykoz İstanbul 216-4255617 216-4138335 21.03.2005
Akbank T.A.Ş. Beylikdüzü Sanayi Kavaklı Birlik Sanayi Sitesi Girişi, 2.Cadde, Migros Yanı, No: 106 / 4 Beylikdüzü İstanbul 212-8759987 212-8752155 8.04.2008
Akbank T.A.Ş. Yakuplu Hürriyet Bulvarı, Marmara Çarşı, No:36 Yakuplu Beylikdüzü Beylikdüzü İstanbul 212-3970570 212-3970578 13.12.2013
Akbank T.A.Ş. Ayazpaşa Mete Caddesi, Mete Palas Apartmanı, No: 20 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul 212-2446916 212-2452298 29.11.1971
Akbank T.A.Ş. Bankalar Caddesi Okçumusa Cad. Emekyemez Mah. No:18 Beyoğlu İstanbul 212-3773000 212-2937974 29.11.1968
Akbank T.A.Ş. Beyoğlu İstiklal Cad. No : 219 Beyoğlu İstanbul 212-3931700 212-2514765 11.05.1956
Akbank T.A.Ş. Cihangir Akarsu Cad. No : 53 Beyoğlu İstanbul 212-2498057 212-2490056 27.10.1969
Akbank T.A.Ş. Galata Eski Gümrük Sok. No : 2 Beyoğlu İstanbul 212-3931500 212-2514610 7.09.1953
Akbank T.A.Ş. Galata Ticari Eski Gümrük Sok. No : 2 Beyoğlu İstanbul 212-3931550 212-2513551 25.02.2004
Akbank T.A.Ş. Hasköy Hasköy Cad. No : 38 Beyoğlu İstanbul 212-2530525 212-2505717 22.12.1969
Akbank T.A.Ş. Kasımpaşa Bahariye Cad. No : 109 Beyoğlu İstanbul 212-2506208 212-2505485 1.07.1963
Akbank T.A.Ş. Salıpazarı Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-İ Mebusan Caddesi No : 17 Beyoğlu İstanbul 212-2435612 212-2524434 10.01.1963
Akbank T.A.Ş. Taksim Şehit Muhtar Cad. No : 10 Beyoğlu İstanbul 212-3113500 212-2389834 15.05.1963
Akbank T.A.Ş. Beykent Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Hilal Konakları A2 Blok No:8-9 Beykent Büyükçekmece İstanbul 212-8554964 212-8559720 30.04.2012
Akbank T.A.Ş. Beylikdüzü Cumhuriyet Mah. Beykent Çarşı Sit. No : 142 Büyükçekmece İstanbul 212-8731022 212-8731026 24.12.1998
Akbank T.A.Ş. Büyükçekmece Fatih Mah. E5 Karayolu Üzeri Kalyon Sok. No: 5 Büyükçekmece İstanbul 212-8676300 212-8833431 24.10.1969
Akbank T.A.Ş. Esenyurt Hadımköy Yolu Hadımköy 5.Bölge Sanayi Bulvarı Yolu No : 109 Büyükçekmece İstanbul 212-8666800 212-8861703 10.08.2004
Akbank T.A.Ş. Mimar Sinan Mimar Sinan Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Çarmıklı İş Merkezi C Blok No : 3 Büyükçekmece İstanbul 212-8633406 212-8634701 11.04.2006
Akbank T.A.Ş. Çatalca Ferhatpaşa Mah. İst. Cad. Er-Ak Apt. No : 2 Çatalca İstanbul 212-7891666 212-7893500 25.12.1969
Akbank T.A.Ş. Çekmeköy Meclis Mah Aşkın Sok No 39/B Çekmeköy İstanbul 216-4205210 216-4205279 21.04.2006
Akbank T.A.Ş. Taşdelen Sultançiftliği Mah. Turgut Özal Cad. No:101/F Çekmeköy İstanbul 216-5091207 216-5091220 6.12.2010
Akbank T.A.Ş. Esenler Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. No : 12 Esenler İstanbul 212-6116321 212-5688450 2.12.1974
Akbank T.A.Ş. Tekstilkent Esenler Atışalanı Tekstilkent Çarşı Blok Zemin Kat 13-14 Esenler İstanbul 212-4383567 212-4384125 17.12.2010
Akbank T.A.Ş. Carrefoursa Haramidere Güzelyurt Mah. Mustafa Kemal Cad. 38. Sok No:20 Mağaza No: E-38 Haramidere Esenyurt Esenyurt İstanbul 212-8524087 212-8524088 8.10.2001
Akbank T.A.Ş. Cumhuriyet Caddesi Mehter Çeşme Mah. Cumhuriyet Cad. Rayana Recidence Çarşı Bloğu Zemin Kat No:9/3-4 Esenyurt İstanbul 212-8538156 212-8537459 28.12.2010
Akbank T.A.Ş. Esenkent Esenkent Mah. Süleyman Demirel Cad. Çarşı Pazarkent Avm No:1-2-30 Esenyurt İstanbul 212-6727454 212-6726690 18.09.2008
Akbank T.A.Ş. Esenyurt Doğan Araslı Cad. No:19/C Esenyurt İstanbul 212-5963933 212-5966729 20.06.2006
Akbank T.A.Ş. Esenyurt Çarşı Doğan Araslı Bulvarı No:123 Esenyurt İstanbul 212-6996860 212-6995725 30.07.2012
Akbank T.A.Ş. Alibeyköy Alibeyköy Mah. Atatürk Cad. No:48 Eyüpsultan İstanbul 212-6251501 212-6251502 25.07.1969
Akbank T.A.Ş. Eyüp Merkez Mah. Fahri Korutürk Cad. No : 25 Eyüpsultan İstanbul 212-5649971 212-5459362 25.12.1968
Akbank T.A.Ş. Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. No : 26 Göktürk Eyüpsultan İstanbul 212-3223692 212-3223688 10.09.2004
Akbank T.A.Ş. Topçular Kışla Cad. No : 33 Eyüpsultan İstanbul 212-5670535 212-5014303 31.10.1974
Akbank T.A.Ş. Aksaray / İstanbul Mustafakemalpaşa Bulv. No : 88 Fatih İstanbul 212-4557200 212-5185903 27.08.1968
Akbank T.A.Ş. Atikali Fevzipaşa Cad. No : 173 Fatih İstanbul 212-5255006 212-5349035 4.11.1954
Akbank T.A.Ş. Bahçekapı Büyük Postane Cad. No : 47 Fatih İstanbul 212-4557300 212-5277010 14.07.1950
Akbank T.A.Ş. Bahçekapı Ticari Büyük Postane Cad. No : 47 Fatih İstanbul 212-4557350 212-5276130 15.01.2004
Akbank T.A.Ş. Beyazıt Ordu Cad. No : 13 / 1 Fatih İstanbul 212-5168432 212-5168436 14.02.1955
Akbank T.A.Ş. Fatih Macarkardeşler Cad. No : 62 Fatih İstanbul 212-5348048 212-5311909 20.11.1968
Akbank T.A.Ş. Kocamustafapaşa Kuvayi Milliye Cad. No : 12 Fatih İstanbul 212-5309950 212-6323058 31.10.1969
Akbank T.A.Ş. Mahmutpaşa Mahmutpaşa Yokuşu No : 34 – 36 Fatih İstanbul 212-5286054 212-5279707 12.09.1960
Akbank T.A.Ş. Mercan Tacirhane Sok. No : 24 Fatih İstanbul 212-5130790 212-5131915 29.12.1969
Akbank T.A.Ş. Nuruosmaniye Nuruosmaniye Cad. No : 52 Fatih İstanbul 212-4557400 212-5134358 27.06.1969
Akbank T.A.Ş. Sirkeci Muradiye Cad. No : 45 Fatih İstanbul 212-5209157 212-5260451 30.07.1964
Akbank T.A.Ş. Sultanhamam Marputçular Cad. No : 49 Fatih İstanbul 212-5120810 212-5112252 26.05.1953
Akbank T.A.Ş. Şehremini Millet Cad. No : 165 Fatih İstanbul 212-5856640 212-5851010 17.04.1969
Akbank T.A.Ş. Unkapanı İ.M.Ç. 6. Blok No : 6309 Fatih İstanbul 212-5125485 212-5125488 6.02.1958
Akbank T.A.Ş. Unkapanı (Kadir Has Üniversitesi Nakit) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Kantin İçi Fatih İstanbul 212-5332781 212-5348406 24.02.2006
Akbank T.A.Ş. Beşyüzevler Eski Edirne Asfaltı No : 162 Gaziosmanpaşa İstanbul 212-6183706 212-6183708 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Gaziosmanpaşa / İstanbul Cumhuriyet Meydanı No : 10 / A Gaziosmanpaşa İstanbul 212-6153433 212-6156184 8.04.1960
Akbank T.A.Ş. Küçükköy Cengiz Topel Cad. No : 189 Gaziosmanpaşa İstanbul 212-5351116 212-6181913 25.04.1977
Akbank T.A.Ş. Yeşilpınar Kazım Karabekir Mah. 910 Sok. No : 1 Gaziosmanpaşa İstanbul 212-4195032 212-4195003 14.09.1999
Akbank T.A.Ş. Güngören İnönü Cad. No : 24 Güngören İstanbul 212-5551115 212-5752117 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Güngören Köyiçi Sanayi Mh. Gaziosmapaşa Cd.No:31/1 Güngören İstanbul 212-5694980 212-5680950 29.09.2003
Akbank T.A.Ş. Merter Ahmet Kutsi Tecer Cad. No : 7 / A Güngören İstanbul 212-5567877 212-5551164 2.09.1974
Akbank T.A.Ş. Merter Tekstil Merkezi Merter Mah. Keresteciler Sitesi Yeni Londra Asfaltı Fatih Cad. No : 22 Güngören İstanbul 212-4490800 212-6374932 1.04.1996
Akbank T.A.Ş. Bağdat Caddesi Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No:399 A Kadıköy İstanbul 216-4160158 216-4163158 23.12.1971
Akbank T.A.Ş. Bahariye Bahariye Cad. No : 42 Kadıköy İstanbul 216-4145410 216-3454028 23.08.1968
Akbank T.A.Ş. Bostancı Dörtyol Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No: 22-24B Kadıköy İstanbul 216-4168055 216-4168061 18.03.2002
Akbank T.A.Ş. Bostancı Oto Sanayi İçerenköy Mh. Bostancı Oto San.Sit. Değirmenyolu Cad. Sefer Demirel İşhanı No:10/B Kadıköy İstanbul 216-5777301 216-5777308 29.06.2012
Akbank T.A.Ş. Caddebostan Bagdat Cad. Plaj Yolu No : 282 Kadıköy İstanbul 216-3506536 216-3582600 18.06.1971
Akbank T.A.Ş. Çiftehavuzlar Bağdat Cad. No : 225 Kadıköy İstanbul 216-3551704 216-3554916 29.07.1968
Akbank T.A.Ş. Erenköy Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Çadırlıköşk Apt. No:143A-143B Kadıköy İstanbul 216-4091500 216-4091504 12.10.2012
Akbank T.A.Ş. Fikirtepe Mandıra Caddesi No:216 Kadıköy İstanbul 216-5659030 216-5662577 16.07.2010
Akbank T.A.Ş. Göztepe / İstanbul Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmetefendi Caddesi Derya Apt. No: 107/4 Kadıköy İstanbul 216-3631047 216-3583259 15.11.1972
Akbank T.A.Ş. Göztepe / İstanbul (Göztepe / İstanbul Nakit) Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No : 118 Kadıköy İstanbul 216-3853066 216-3583259 18.03.2002
Akbank T.A.Ş. Hasanpaşa Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 1 Kadıköy İstanbul 216-3373707 216-3374514 21.09.1970
Akbank T.A.Ş. Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. No : 15 – 17 Kadıköy İstanbul 216-5421500 216-3463303 11.12.1953
Akbank T.A.Ş. Kalamış Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Mithatefendi Caddesi No: 6A Kadıköy İstanbul 216-3552233 216-3582915 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Koşuyolu Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:67 Kadıköy İstanbul 216-3250608 216-3260953 16.08.2010
Akbank T.A.Ş. Kozyatağı Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 51 A Kadıköy İstanbul 216-4782809 216-3630921 23.12.1997
Akbank T.A.Ş. Kozyatağı Ticari Şehit M.Fatih Öngül Sok. Hasan Bağdatlı İş Merkezi Kadıköy İstanbul 216-5713800 216-3614900 26.05.2003
Akbank T.A.Ş. Kuyubaşı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:126/2 Kadıköy İstanbul 216-5677581 216-5678544 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Moda Moda Cad. No : 134/A Kadıköy İstanbul 216-3466514 216-3360562 23.06.1971
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Bağdat Caddesi Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No:399 A Kadıköy İstanbul 216-5718900 216-4167249 12.11.2001
Akbank T.A.Ş. Şaşkınbakkal Bagdat Cad. No : 350 / C Kadıköy İstanbul 216-4780044 216-3636334 12.07.1968
Akbank T.A.Ş. Şenesenevler Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No: 82/B Kadıköy İstanbul 216-3616323 216-3626687 5.07.1972
Akbank T.A.Ş. Üst Bostancı Şehit M.Fatih Öngül Sok. Hasan Bağdatlı İş Merkezi F Blok Kadıköy İstanbul 216-5713850 216-3622347 7.09.1999
Akbank T.A.Ş. Çağlayan Taşocağı Cad. No :3 Kağıthane İstanbul 212-2242288 212-2338618 10.09.1973
Akbank T.A.Ş. Gültepe Talatpaşa Cad. No : 167 Kağıthane İstanbul 212-2707597 212-2708573 5.05.1969
Akbank T.A.Ş. Kağıthane Mezbaha Cad. No : 12 Kağıthane İstanbul 212-2940361 212-2940397 28.09.1973
Akbank T.A.Ş. Levent Sanayi Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 33A Bilek İş Merkezi Kağıthane İstanbul 212-2682154 212-2789722 28.06.1971
Akbank T.A.Ş. Seyrantepe Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi No: 95/A-B Aldoğanlar İş Merkezi Kağıthane İstanbul 212-3247440 212-3244883 23.11.2007
Akbank T.A.Ş. Kartal Kkordonboyu Mah. Şehzade Cad. No:7 Kartal Kartal İstanbul 216-5867600 216-3895732 24.12.1968
Akbank T.A.Ş. Rahmanlar Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:126 Kartal/İstanbul Kartal İstanbul 216-4737350 216-4732366 3.06.2008
Akbank T.A.Ş. Soğanlık Soğanlık Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Caddesi No: 2-1 Soğanlık/Kartal/İstanbul Kartal İstanbul 216-3777799 216-3779702 6.03.2007
Akbank T.A.Ş. Beşyol / Sefaköy Gültepe Mah. Belli Sok. No:9 Küçükçekmece İstanbul 212-4111100 212-5400806 2.10.1972
Akbank T.A.Ş. Cennet Mahallesi Hürriyet Cad. No : 1 Küçükçekmece İstanbul 212-5790660 212-5791447 30.03.1973
Akbank T.A.Ş. Güneşli Ticari Güneşli Mah. Mimar Sinan Cad. No : 70 Küçükçekmece İstanbul 212-4100800 212-6551331 30.09.2002
Akbank T.A.Ş. Halkalı Atatürk Mah. İkitelli Cad. No:145 İkitelli Parseller Küçükçekmece İstanbul 212-6964422 212-6964992 25.12.2008
Akbank T.A.Ş. İkitelli Ticari İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Haseyad Koop. Ahmet Çakıcı İş Merkezi No : 127 Küçükçekmece İstanbul 212-4132350 212-6710895 10.05.2004
Akbank T.A.Ş. Sefaköy Ahmet Kocabıyık Cad. No: 8 Küçükçekmece İstanbul 212-5792767 212-5928170 22.05.1972
Akbank T.A.Ş. Tepeüstü Tepeüstü Mah. İnönü Caddesi Cengiz Sok. No:2 Küçükçekmece İstanbul 212-5997721 212-5997728 31.10.1969
Akbank T.A.Ş. Adatepe Feyzullah Mah. Bağdat Caddesi No:276 Maltepe İstanbul 216-3052070 216-3052736 30.10.2001
Akbank T.A.Ş. Cevizli Bagdat Cad. No : 569/A Maltepe İstanbul 216-3707412 216-3521411 31.12.1969
Akbank T.A.Ş. Küçükyalı Küçükyalı Merkez Mahallesi Bağdat Caddesi No: 153 A Maltepe İstanbul 216-5182260 216-3889969 18.04.1969
Akbank T.A.Ş. Maltepe / İstanbul Bağdat Cad. No : 106 Maltepe İstanbul 216-3520033 216-3994397 5.11.1954
Akbank T.A.Ş. Maltepe E-5 Altay Çeşme Mahallesi, Çam Sokak, No:25 B/2A Maltepe İstanbul 216-4424226 216-4424259 19.03.2013
Akbank T.A.Ş. Güzelyalı Güzelyalı Mah. İnönü Cad. No:12 Pendik İstanbul 216-5072650 216-5072656 28.03.2012
Akbank T.A.Ş. Kaynarca / İstanbul Fevzi Çakmak Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No: 133/1-2-3 Pendik İstanbul 216-5962697 216-5961793 27.08.1979
Akbank T.A.Ş. Kurtköy Şeyhli Köyü Atatürk Cad. No : 88 Pendik İstanbul 216-3788556 216-3788532 29.12.1998
Akbank T.A.Ş. Pendik Ankara Cad. No:123 Pendik İstanbul 216-3903820 216-3547440 24.12.1968
Akbank T.A.Ş. Pendik E5 Yakacık Mah. Pendik E5 Yanyol Kartal İş Merkezi No : 63 Pendik İstanbul 216-4530800 216-4523104 8.06.2004
Akbank T.A.Ş. Samandıra Osman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. Samcity Avm No:87 Sancaktepe İstanbul 216-5619638 216-5619647 18.10.2010
Akbank T.A.Ş. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi Saray Sokak No : 65/1 Sancaktepe İstanbul 216-6226671 216-6226683 18.12.2007
Akbank T.A.Ş. Carrefoursa İstinye Championsa Ticaret Merkezi Kaval Elektrik Yeri İstinye Mah. Sarıyer İstanbul 212-2291205 212-3231374 8.05.2001
Akbank T.A.Ş. İstinye İstinye Cad. No : 52/A Sarıyer İstanbul 212-2775280 212-2291915 30.06.1969
Akbank T.A.Ş. Maslak Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. Nurol Maslak Plaza No:255/D16 Sarıyer İstanbul 212-3657100 212-2767950 22.12.1998
Akbank T.A.Ş. Maslak Ticari Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. Nurol Maslak Plaza No:255/D16 Sarıyer İstanbul 212-3657150 212-2867077 19.08.2002
Akbank T.A.Ş. Sarıyer Yenimahalle Cad. No : 12 Sarıyer İstanbul 212-2420282 212-2420695 9.10.1956
Akbank T.A.Ş. Tarabya Kefeliköy Cad. No : 166 – 168 Sarıyer İstanbul 212-2620880 212-2230485 30.07.1971
Akbank T.A.Ş. Vadistanbul Vadistanbul Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109/C 1-Z 238-236 Sarıyer İstanbul 212-2898008 212-2898057 15.11.2017
Akbank T.A.Ş. Yeniköy Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 165 Sarıyer İstanbul 212-2621205 212-2623705 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Zekeriyaköy Zekeriyaköy Mah. 3.Cad. No:10/A Sarıyer İstanbul 212-2028401 212-2028478 27.05.2010
Akbank T.A.Ş. Silivri Ali Çetinkaya Cad. No : 64 Silivri İstanbul 212-7271360 212-7271081 27.12.1969
Akbank T.A.Ş. Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Bulv. No : 170 Sultanbeyli İstanbul 216-4963601 216-3985001 30.12.1998
Akbank T.A.Ş. Sultanbeyli Tem Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No : 68 Sultanbeyli İstanbul 216-4965800 216-4966817 25.03.2008
Akbank T.A.Ş. Gazi Mahallesi Gazi Mah. İsmetpaşa Cad. No:49 Sultangazi İstanbul 212-5360134 212-5360232 16.12.2008
Akbank T.A.Ş. Sultançiftliği Sultançiftliği Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No : 692 Sultangazi İstanbul 212-6689346 212-4768033 4.03.2008
Akbank T.A.Ş. Sultangazi Uğur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfaltı No:562/B Sultangazi İstanbul 212-4759366 212-5946349 23.08.2010
Akbank T.A.Ş. Batı Kurumsal Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175 Ferko Signature Binası 27. Kat Levent Şişli İstanbul Şişli İstanbul 212-3195300 212-2812709 23.09.2002
Akbank T.A.Ş. Esentepe Esentepe Mah. Yıldızposta Cad. No : 17 Şişli İstanbul 212-3765400 212-2751049 19.08.1974
Akbank T.A.Ş. Feriköy Kurtuluş Cad. No : 6 Şişli İstanbul 212-2311863 212-2317117 17.09.1968
Akbank T.A.Ş. Fulya Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, Polat Tower Residence, No : 4/425 Şişli İstanbul 212-2667297 212-2667539 8.04.2008
Akbank T.A.Ş. Gayrettepe Büyükdere Cad. Bengün İş Hanı No : 107 Şişli İstanbul 212-3556200 212-2173998 20.03.1972
Akbank T.A.Ş. Gayrettepe (Shell Nakit) Bağlı Karamancılar İş Merkezi, Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No 18 B Blok 34394 Şişli İstanbul 212-2178819 212-2173998 14.10.2013
Akbank T.A.Ş. Gayrettepe Ticari Büyükdere Cad. Bengün İş Hanı No : 107 Şişli İstanbul 212-3556250 212-2176083 2.09.2002
Akbank T.A.Ş. Gülbağ Selahattin Pınar Cad. No: 32/A Şişli İstanbul 212-2724270 212-2724231 6.07.2012
Akbank T.A.Ş. Harbiye İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 133/A Harbiye Şişli İstanbul 212-2330080 212-2198700 26.12.1968
Akbank T.A.Ş. İstanbul Kurumsal Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175 Ferko Signature Binası 27. Kat Levent Şişli İstanbul Şişli İstanbul 212-3862500 212-2780037 1.04.2002
Akbank T.A.Ş. Mecidiyeköy Kervan Geçmez Sok. No : 2 Şişli İstanbul 212-3565454 212-3565476 10.06.1968
Akbank T.A.Ş. Nişantaşı Teşvikiye Cad. No :61 B Şişli İstanbul 212-2250850 212-2250857 16.12.1963
Akbank T.A.Ş. Ortaklar Caddesi Büyükdere Cad. No : 42 / A Şişli İstanbul 212-3470967 212-2741001 24.08.1999
Akbank T.A.Ş. Osmanbey Halaskargazi Cad. No : 289 / A Şişli İstanbul 212-2401250 212-2326617 17.04.1974
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Nişantaşı Abdi İpekçi Cad. No:19/1 K:4 Şişli İstanbul 212-3159000 212-2460464 16.09.2002
Akbank T.A.Ş. Perpa Perpa Tic. Merkezi Kat.10-11-12 No : 1839 Şişli İstanbul 212-2218208 212-2218144 27.12.1997
Akbank T.A.Ş. Plaza Kurumsal Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175 Ferko Signature Binası 27. Kat Levent Şişli İstanbul Şişli İstanbul 212-3862550 212-2706111 12.02.2009
Akbank T.A.Ş. Rumeli Caddesi Rumeli Cad. No : 39 Şişli İstanbul 212-2314725 212-2314335 23.09.1974
Akbank T.A.Ş. Şişli Halaskargazi Cad. No : 200 Şişli İstanbul 212-3159700 212-2969585 22.09.1958
Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Halaskargazi Cad. No : 338 Şişli İstanbul 212-3154200 212-2911905 24.06.2002
Akbank T.A.Ş. Teşvikiye Hüsrev Gerede Cad. No : 128 Şişli İstanbul 212-2273481 212-2361296 15.12.1970
Akbank T.A.Ş. Zincirlikuyu Büyükdere Cad. No : 157 Şişli İstanbul 212-2759620 212-2674042 7.10.1974
Akbank T.A.Ş. Sabancı Üniversitesi Orhanlı Köyü G-4 Sok. No : 4 Tuzla İstanbul 216-4839462 216-4839463 24.09.1999
Akbank T.A.Ş. Tuzla Cumhuriyet Cad. No : 43 Tuzla İstanbul 216-3952404 216-4465910 27.10.1970
Akbank T.A.Ş. Tuzla İçmeler Aydıntepe Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No:61 Tuzla İstanbul 216-5071212 216-5071988 13.07.2011
Akbank T.A.Ş. Tuzla Organize Sanayi Aydınlı – Birlik Osb Mahallesi 1 Nolu Cadde Banka Şubeleri Apt. No: 8/1 Tuzla İstanbul 216-5930531 216-5932885 6.12.2010
Akbank T.A.Ş. Buyaka Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Kapı No: 8/B Daire: 1 Buyaka 2 Sitesi 2.Blok Ümraniye İstanbul 216-2903621 216-2905196 31.12.2013
Akbank T.A.Ş. Buyaka (Buyaka Nakit) Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8/B Buyaka 2 Sitesi 2. Blok Ümraniye İstanbul 216-2903621 216-2905196 12.03.2018
Akbank T.A.Ş. Dudullu Alemdağ Cad. No:449-457 I Ümraniye İstanbul 216-6116849 216-6116425 14.09.2010
Akbank T.A.Ş. Ihlamurkuyu Mahallesi Alemdağ Cad. No:584-584/A Ümraniye İstanbul 216-4667301 216-4667378 5.12.2006
Akbank T.A.Ş. İmes Yukarıdudullu Mah. Bostancıyolu Cad. Keyap Çarşısı A1 Blok No : 1 Ümraniye İstanbul 216-5280300 216-3651052 12.04.1995
Akbank T.A.Ş. İmes Sanayi İmes Sanayi Sitesi B Blok 201 Sokak No : 2 Ümraniye İstanbul 216-5275950 216-5277704 18.12.2007
Akbank T.A.Ş. İmes Ticari Yukarıdudullu Mah. Bostancıyolu Cad. Keyap Çarşısı A1 Blok No : 1 Ümraniye İstanbul 216-5280350 216-5406571 10.08.2004
Akbank T.A.Ş. Tavukçuyolu Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. No:228 Ümraniye İstanbul 216-3138282 216-3653897 9.08.2010
Akbank T.A.Ş. Ümraniye Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No:196 Ümraniye İstanbul 216-5226500 216-3440158 19.08.1968
Akbank T.A.Ş. Ümraniye Sanayi Atakent Mahallesi Alemdağ Caddesi No:384 A Ümraniye İstanbul 216-5200921 216-5201098 23.11.2007
Akbank T.A.Ş. Ümraniye Santral Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No:10-12 Ümraniye İstanbul 216-4121171 216-4121179 20.07.2012
Akbank T.A.Ş. Acıbadem Altınbakkal Durağı Arkası No : 145 Üsküdar İstanbul 216-5450131 216-5450135 22.11.2000
Akbank T.A.Ş. Altunizade Kısıklı Caddesi No: 9A/2 Altunizade Üsküdar İstanbul 216-6514002 216-6514009 12.08.2004
Akbank T.A.Ş. Bağlarbaşı İcadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No : 163 / A Üsküdar İstanbul 216-4925040 216-5531546 25.06.1971
Akbank T.A.Ş. Beylerbeyi Yalıboyu Cad. No : 74 Üsküdar İstanbul 216-3214680 216-3214681 18.12.1973
Akbank T.A.Ş. Çengelköy Kuleli Cad. No : 13 Üsküdar İstanbul 216-3215512 216-3215513 25.12.1973
Akbank T.A.Ş. Libadiye Libadiye Cad. No:2 Bulgurlu Üsküdar İstanbul 216-3288048 216-3287160 25.09.2008
Akbank T.A.Ş. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Halk Caddesi No:10 Üsküdar İstanbul Üsküdar İstanbul 216-5531380 216-3433430 9.09.1963
Akbank T.A.Ş. Seyitnizam/Zeytinburnu Seyitnizam Mah. Seyitnizam Cad. 51/1 No:4 Zeytinburnu İstanbul 212-4166696 212-4164477 2.08.2012
Akbank T.A.Ş. Zeytinburnu Yenidoğan Mah. 58. Bulvar Cad. No : 145 Zeytinburnu İstanbul 212-5479333 212-5583151 31.07.1969

Akbank İzmir Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Aliağa İstiklal Cad. No : 31 Aliağa İzmir 232-6162510 232-6164214 9.05.1969
Akbank T.A.Ş. Balçova Eğitim Mah. Özkavruk Sok. No :20/22 Balçova İzmir 232-2809250 232-2780810 4.07.2014
Akbank T.A.Ş. Bergama Bankalar Cad. No : 57 / A Bergama İzmir 232-6324363 232-6324096 15.08.1966
Akbank T.A.Ş. 4.Sanayi Sitesi 4.Sanayi Sitesi 129 / 3 Sok. No : 3 / A Bornova / İzmir Bornova İzmir 232-3756160 232-3756202 29.12.1998
Akbank T.A.Ş. Bornova Kazım Karabekir Cad. No : 3 / A-B Bornova İzmir 232-4554200 232-3393492 25.12.1968
Akbank T.A.Ş. Mtk Çarşısı Kemalpaşa Cad. No:10 Bornova İzmir 232-4310970 232-4311008 7.12.1999
Akbank T.A.Ş. Özkanlar / Bornova Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 112/A Bornova İzmir 232-3470102 232-3479979 14.05.2001
Akbank T.A.Ş. Pınarbaşı Pınarbaşı Mah. Kemalpaşa Cad. No : 80 / D Bornova İzmir 232-4910000 232-4782577 7.12.1999
Akbank T.A.Ş. Buca Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi No:184 Buca İzmir 232-4200581 232-4403938 28.12.1970
Akbank T.A.Ş. Şirinyer Mehmet Akif Cad. No : 49 Buca İzmir 232-4871617 232-4263409 12.09.1974
Akbank T.A.Ş. Çeşme 2032 Sok. No : 2 Çeşme İzmir 232-7122300 232-7128682 20.05.1997
Akbank T.A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 / 17 Çiğli İzmir 232-3980600 232-3280685 23.12.1997
Akbank T.A.Ş. Çiğli Anadolu Cad. No : 977 Çiğli İzmir 232-3761724 232-3766771 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Dikili Adnan Menderes No:19 Özay Sitesi C-Blok Dikili İzmir 232-6710084 232-6710260 16.12.2008
Akbank T.A.Ş. Foça Fevzipaşa Mah. Değirmenlik Cad. 14. Sok. No : 1 Foça İzmir 232-8127824 232-8127826 13.05.1999
Akbank T.A.Ş. Gaziemir Sakarya Mah. Akçay Cad. No : 175 Gaziemir İzmir 232-2518826 232-2518401 21.09.1999
Akbank T.A.Ş. Gaziemir Çarşı Kemalreis Cad. No:11/A Gaziemir İzmir 232-2207220 232-2207225 4.10.2011
Akbank T.A.Ş. Bayraklı 1643 Sok. No : 61 / 13 Karşıyaka İzmir 232-3717282 232-3461988 10.09.1973
Akbank T.A.Ş. Bostanlı Cengiz Topel Cad. No : 14 Karşıyaka İzmir 232-3364601 232-3367652 31.07.1972
Akbank T.A.Ş. Girne Bulvarı Girne Bulvari No:241/A Karşıyaka İzmir 232-3810202 232-3230664 26.11.2007
Akbank T.A.Ş. Karşıyaka Çarşı / İzmir Donanmacı Mah. 1717 Sokaklar Köşesi No : 138 Karşıyaka İzmir 232-3991500 232-3647236 17.09.1952
Akbank T.A.Ş. Karşıyaka Sahil / İzmir Yalı Cad. No : 226 Karşıyaka İzmir 232-3231843 232-3814059 14.11.1966
Akbank T.A.Ş. Mavişehir Yalı Mahallesi, Caher Dudayev Bulvarı, No:59/A Karşıyaka İzmir 232-2809318 232-3620492 10.10.2014
Akbank T.A.Ş. Şemikler Fikri Altay Mah. Anadolu Cad. No:521/A Karşıyaka İzmir 232-3824360 232-3823611 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Kemalpaşa 8 Eylül Mah. İnönü Cad. No:38 Kemalpaşa İzmir 232-8781138 232-8784638 16.05.1980
Akbank T.A.Ş. Alsancak Plevne Bulvarı No : 20 / C Konak İzmir 232-4213627 232-4636092 23.05.1966
Akbank T.A.Ş. Basmahane Fevzipaşa Bulv. No : 172 / 1 Konak İzmir 232-4833145 232-4417219 11.08.1958
Akbank T.A.Ş. Çamdibi Mersinli 1580 Sok. No : 106 Konak İzmir 232-4860006 232-4869919 23.12.1969
Akbank T.A.Ş. Ege Kurumsal Fevzipaşa Bulvarı No:1/1 Kat :5 Konak İzmir 232-4982700 232-4414437 8.07.2004
Akbank T.A.Ş. Göztepe / İzmir Mithatpaşa Cad. No : 863 Konak İzmir 232-2852055 232-2475379 27.03.1974
Akbank T.A.Ş. Gündoğdu Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:170/A Konak İzmir Konak İzmir 232-4214383 232-4646283 1.09.1972
Akbank T.A.Ş. Halitziya Halitziya Bulvarı No : 20 Konak İzmir 232-4251104 232-4820227 27.12.1971
Akbank T.A.Ş. Hatay İnönü Cad. No : 304 / B Konak İzmir 232-2449030 232-2319079 2.08.1967
Akbank T.A.Ş. Işıkkent 112 Sok. No :35 Aygüsan Sitesi Konak İzmir 232-4365348 232-4363770 19.12.2000
Akbank T.A.Ş. İzmir Akdeniz Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı No:1/1 Zemin+1.Kat Konak İzmir 232-4982600 232-4415214 1.11.1951
Akbank T.A.Ş. Karabağlar Yeşillik Cad. No:431-435 Konak İzmir 232-2371467 232-2538630 20.01.1986
Akbank T.A.Ş. Kemeraltı 863 Sok. No : 71 Konak İzmir 232-4252959 232-4412374 19.04.1954
Akbank T.A.Ş. Konak Mithatpaşa Cad. No : 3 Konak İzmir 232-4555900 232-4835308 7.01.1961
Akbank T.A.Ş. Liman / Alsancak Atatürk Cad. No : 380 / B Konak İzmir 232-4635521 232-4637221 20.05.1974
Akbank T.A.Ş. Manavkuyu İslam Kerimov Cad. Sunucu Plaza A Blok No:101-18/A Konak İzmir 232-4628664 232-4622691 26.12.2005
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık İzmir Vasıf Çınar Bulvarı Tarakçıoğlu Apartmanı Kat:1 No:3/101-102 Konak İzmir 232-4113200 232-4645330 29.04.2002
Akbank T.A.Ş. Üçkuyular Üçkuyular Mah. İnönü Cad. No : 887 / A Konak İzmir 232-2851032 232-2469159 5.09.1973
Akbank T.A.Ş. Üçyol İnönü Cad. No : 185 Konak İzmir 232-2271056 232-2276511 3.05.1972
Akbank T.A.Ş. Yeni Gıda Çarşısı 1202/2 Sok No : 2 / A Konak İzmir 232-4331745 232-4331816 21.03.1988
Akbank T.A.Ş. Menemen Mithatpaşa Cad. No : 23 Menemen İzmir 232-8328283 232-8327402 28.12.1964
Akbank T.A.Ş. Narlıdere Yenikale Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 142/A Narlıdere İzmir 232-2383145 232-2391855 7.09.1973
Akbank T.A.Ş. Ödemiş Bengüsu Cad. Lozan Meydanı No : 1 Ödemiş İzmir 232-5444770 232-5445003 5.07.1965
Akbank T.A.Ş. Seferihisar Hıdırlık Mah. İnönü Cad. No : 2 / 4 Seferihisar İzmir 232-7434535 232-7433141 21.03.1977
Akbank T.A.Ş. Selçuk İsabey Mah. Namık Kemal Cad. No : 9 Selçuk İzmir 232-8926159 232-8926292 19.12.1977
Akbank T.A.Ş. Tire Atatürk Cad. No : 14 Tire İzmir 232-5121282 232-5124151 9.12.1968
Akbank T.A.Ş. Torbalı Tepeköy Mah. İsmetpaşa Cad. No : 24 Torbalı İzmir 232-8561656 232-8563412 1.12.1975
Akbank T.A.Ş. Urla/İzmir 75.Yıl Cumhuriyet Cad. No:89 Urla İzmir Urla İzmir 232-7542861 232-7542509 1.07.2008

Akbank KahramanMaraş Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çevreyolu/Kahramanmaraş Istasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu Bulvarı No:38/B Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 344-2353680 344-2353689 26.12.2013
Akbank T.A.Ş. Kahramanmaraş İsmetpaşa Mah. Trabzon Cad. No : 21 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 344-2212340 344-2212343 9.10.1967
Akbank T.A.Ş. Elbistan Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi No : 3/A Elbistan Kahramanmaraş 344-4139877 344-4139887 23.11.2007
Akbank T.A.Ş. Binevler Akif İnan Mah. Sahra Apartmanı No:1 Onikişubat Kahramanmaraş 344-2151900 344-2156704 25.08.2008

Akbank Karabük Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Karabük Hürriyet Cad. No : 145 / A Merkez İlçe Karabük 370-4130302 370-4242038 6.08.1964

Akbank Karaman Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Karaman İsmet Paşa Cad. No : 18 Merkez İlçe Karaman 338-2134417 338-2134476 25.06.1969

Akbank Kars Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kars Ortakapı Mah. Kazımpaşa Cad. No : 32 Merkez İlçe Kars 474-2233655 474-2230621 18.08.1958

Akbank Kastamonu Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. İnebolu Cumhuriyet Cad. No : 47 İnebolu Kastamonu 366-8114383 366-8114221 29.12.1981
Akbank T.A.Ş. Kastamonu Nasrullah Cad. No : 4 Merkez İlçe Kastamonu 366-2141020 366-2145130 31.07.1969

Akbank Kayseri Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Argıncık Toptancılar Sit. 10. Sok. No : 4 Kocasinan Kayseri 352-2451953 352-2451952 9.12.1981
Akbank T.A.Ş. Erciyes Serçeönü Mah. Ahievran Cad. Birkan Sok. No:11/A Kocasinan Kayseri 352-2311186 352-2311154 31.05.2010
Akbank T.A.Ş. Sanayi / Kayseri Sanayi Bölgesi 4. Cad. No : 22 Kocasinan Kayseri 352-3364228 352-3364231 7.07.1958
Akbank T.A.Ş. Yeni Sanayi / Kayseri Yeni Sanayi Bölgesi 3. Cadde No : 70 Kocasinan Kayseri 352-3325124 352-3325125 5.10.1999
Akbank T.A.Ş. Belsin Anbar Traktörcüler Sitesi Ocakbaşı Sokak No : 1-2-4 Melikgazi Kayseri 352-3266266 352-3266453 7.11.2006
Akbank T.A.Ş. Fevzi Çakmak Sivas Cad. Burak Apt. Altı No : 48 Melikgazi Kayseri 352-2336161 352-2337896 20.01.1986
Akbank T.A.Ş. Kayseri Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No : 25 Melikgazi Kayseri 352-2071200 352-2224481 14.03.1952
Akbank T.A.Ş. Kayseri Osb Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:9/B Melikgazi Melikgazi Kayseri 352-3213762 352-3212805 25.02.2004

Akbank Kırıkkale Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kırıkkale Cumhuriyet Cad. No : 4 Merkez İlçe Kırıkkale 318-2255073 318-2250509 22.12.1952
Akbank T.A.Ş. Babaeski Fatih Cad. No : 50 Babaeski Kırklareli 288-5121400 288-5121401 7.08.1976
Akbank T.A.Ş. Lüleburgaz Turgutbey Cad. No : 33 Lüleburgaz Kırklareli 288-4171328 288-4172012 20.12.1967
Akbank T.A.Ş. Kırklareli Karakaş Mah.Cumhuriyet Cad. No : 10 Merkez İlçe Kırklareli 288-2141202 288-2143842 3.06.1968
Akbank T.A.Ş. Vize Atatürk Cad. No : 121 Vize Kırklareli 288-3181134 288-3181333 24.10.1977

Akbank Kırşehir Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kırşehir Kuşdili Mahallesi Perme Cad. No: 12 Merkez İlçe Kırşehir 386-2124696 386-2124761 30.12.1969

Akbank Kocaeli (İzmit) Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Gebze Ticari Gebze Osb Mahallesi 1600. Sokak No: 1601/5 Çayırova Kocaeli Çayırova Kocaeli (İzmit) 262-6796450 262-6448415 17.02.2004
Akbank T.A.Ş. Saklama Akbank Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Çayırova Kocaeli (İzmit) 262-6860000 262-6863625 14.01.2011
Akbank T.A.Ş. Derince Deniz Mah. İstasyon Cad. No : 42 Derince Kocaeli (İzmit) 262-2395511 262-2297684 22.07.1969
Akbank T.A.Ş. Abm Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. Dereli Sok. No:1 Şekerpınar Gebze Kocaeli (İzmit) 262-6860450 262-6860469 31.05.2010
Akbank T.A.Ş. Çayırova Yeni Mahalle Fatih Caddesi No:29 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-7421690 262-7439556 18.09.2000
Akbank T.A.Ş. Darıca Fevzi Çakmak Mah. İstasyon Cad. No:442 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-6566116 262-6567198 13.05.2008
Akbank T.A.Ş. Gebze Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. No : 9 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-6796300 262-6412910 17.12.1970
Akbank T.A.Ş. Gebze E5 Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No : 21 / 4 – 5 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-6796400 262-6448432 20.09.2004
Akbank T.A.Ş. Güzeller Osb Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:2/B Big Center Bağımsız Bölüm No:11 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-7514636 262-7511803 27.07.2012
Akbank T.A.Ş. İbrahimağa/Gebze Mustafa Paşa Mah. İbrahimağa Cad. No:77 Gebze Kocaeli (İzmit) 262-6450099 262-6450370 11.09.2008
Akbank T.A.Ş. Tuzla (Anadolu Sağlık Merkezi Nakit) Cumhuriyet Mahallesi 2255 Cumhuriyet Cad. No:3, 41400 Gebze/Kocaeli Gebze Kocaeli (İzmit) 262-2809135 216-4465910 19.03.2018
Akbank T.A.Ş. Gölcük Merkez Mah. Amiral Sağlam Cad. No:12/A Gölcük Kocaeli (İzmit) 262-4134130 262-4134139 4.04.2006
Akbank T.A.Ş. Bekirpaşa Turan Güneş Caddesi No : 281 İzmit Kocaeli (İzmit) 262-3215333 262-3250937 27.11.1969
Akbank T.A.Ş. İzmit Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. No : 89 İzmit Kocaeli (İzmit) 262-3151600 262-3215349 15.04.1963
Akbank T.A.Ş. İzmit E5 Körfez Mah. D-100 Yanyol No:125 İzmit Kocaeli (İzmit) 262-3246611 262-3244476 1.03.2011
Akbank T.A.Ş. Kentsa Alikahya Kasabası Kumla Mevkii Sabancı Holding Kentsa Tesisl ri İzmit Kocaeli (İzmit) 262-3647533 262-3647553 24.09.1990
Akbank T.A.Ş. Sanayi / İzmit S.S. Körfez Küçük San. Sit. Koop. Merkez Binası Altı İzmit Kocaeli (İzmit) 262-3354731 262-3354730 14.09.1999
Akbank T.A.Ş. Karamürsel Cami Atik Mah. Cumhurriyet Cad. No : 31 Karamürsel Kocaeli (İzmit) 262-4521134 262-4521424 29.05.1970
Akbank T.A.Ş. Körfez/Kocaeli Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi, No:23 41780 Körfez Kocaeli (İzmit) 262-5271435 262-5274661 5.12.1978

Akbank Konya Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Akşehir İnönü Cad. No : 1 Akşehir Konya 332-8131464 332-8125380 16.07.1956
Akbank T.A.Ş. Beyşehir Dalyan Mah. Atatürk Cad. No : 5 / B Beyşehir Konya 332-5124786 332-5122263 27.07.1971
Akbank T.A.Ş. Ereğli / Konya Selçuklu Mah. İnönü Cad. No:35-37 Ereğli Konya 332-7134788 332-7127480 1.03.1956
Akbank T.A.Ş. Büsan Sanayi Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad.No:3/B Karatay Konya 332-2219550 332-3426337 3.10.2005
Akbank T.A.Ş. Mevlana / Konya İstanbul Cad. Önder Pasajı No:6 Karatay Konya 332-3511304 332-3516762 24.12.1970
Akbank T.A.Ş. Yeni Toptancılar Sitesi Fevzi Çakmak Mah. Karakayış Cad. Toptan Gıdacılar Sitesi No: 62/1 Karatay Konya 332-3422948 332-3424459 30.09.2011
Akbank T.A.Ş. Kulu Atatürk Cad No : 17 / C Kulu Konya 332-6416175 332-6411529 22.12.1975
Akbank T.A.Ş. Konya Tevfikiye Cad. No : 2 Meram Konya 332-2212800 332-3512217 18.04.1955
Akbank T.A.Ş. Karatay Sanayi Fatih Mah. Köprü Sok. No:31 Selçuklu Konya 332-2381236 332-2380950 31.08.2010
Akbank T.A.Ş. Nalçacı Nalçacı Cad. No : 78 Selçuklu Konya 332-2219400 332-2370974 27.03.1974
Akbank T.A.Ş. Selçuklu Sanayi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:74/C Selçuklu Konya 332-2510700 332-2510751 9.03.2002
Akbank T.A.Ş. Zafer Meydanı Beyazıt Mahallesi Hüsnü Aşık Sokak No:Bila Selçuklu Konya 332-3535992 332-3533831 20.04.1970

Akbank Kütahya Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kütahya Cumhuriyet Cd. No : 42 Merkez İlçe Kütahya 274-2161603 274-2162640 1.09.1967
Akbank T.A.Ş. Menderes Bulvarı/Kütahya Cedit Mah. Menderes Cad. Merkez İlçe Kütahya 274-2162013 274-2162164 30.09.2010
Akbank T.A.Ş. Simav Fatih Mah. Kışla Cad. Süleyman Sami Sokak No:1 Simav Kütahya 274-5137213 274-5137228 27.12.1976
Akbank T.A.Ş. Tavşanlı Yeni Mahalle Hüsnü Yeğiner Cad. No : 9 Tavşanlı Kütahya 274-6141500 274-6148906 27.12.1973

Akbank Malatya Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Malatya Atatürk Cad. No : 39 Battalgazi Malatya 422-3212013 422-3216783 30.12.1960
Akbank T.A.Ş. Beydağı/Malatya Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:103 Yeşilyurt Malatya 422-2122388 422-2122302 18.06.2012

Akbank Manisa Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Akhisar Tahir Ün Cad. No : 65 Akhisar Manisa 236-4136027 236-4136030 6.09.1965
Akbank T.A.Ş. Alaşehir Sekine Evren Cad. No : 56 Alaşehir Manisa 236-6531628 236-6535654 4.11.1975
Akbank T.A.Ş. Kırkağaç Menderes Cad. 53 Sok No : 107 Kırkağaç Manisa 236-5881173 236-5881172 21.03.1973
Akbank T.A.Ş. Kula Şehit Ahmet Akdeniz Cad. No : 2 Kula Manisa 236-8165255 236-8265256 26.12.1977
Akbank T.A.Ş. Salihli Mithatpaşa Cad. No : 141 / A Salihli Manisa 236-7133321 236-7137357 16.10.1963
Akbank T.A.Ş. Saruhanlı Cumhuriyet Meydanı No : 27 Saruhanlı Manisa 236-3571703 236-3571792 28.11.1978
Akbank T.A.Ş. Soma Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No : 36 Soma Manisa 236-6131069 236-6123558 6.10.1971
Akbank T.A.Ş. Manisa Yarhasanlar Mah. Doğu Cad. No : 28 Şehzadeler Manisa 236-2290500 236-2312640 12.08.1965
Akbank T.A.Ş. Turgutlu Atalay Mah. Atatürk Bulvarı No : 203 Turgutlu Manisa 236-3132206 236-3131020 20.09.1968
Akbank T.A.Ş. Çevreyolu/Manisa Hafıza Sultan Mahallesi Öz Saruhan Bulvarı No:2 Yunusemre Manisa 236-2114345 236-2115252 14.08.2008
Akbank T.A.Ş. Çevreyolu/Manisa (Vestel City) Vestel City Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yunus Emre Mah. Yunusemre Manisa 236-2809060 236-2131018 18.06.2015
Akbank T.A.Ş. Sanayi Sitesi/Manisa Elmalı Cad. Sosyal Tesisler No :26 Yunusemre Manisa 236-2337381 236-2337383 29.09.1997

Akbank Mardin Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Mardin 13 Mart Mah. Valiozan Cad. No:102/K-L Artuklu Mardin 482-2123321 482-2134829 22.12.1975
Akbank T.A.Ş. Kızıltepe Tepebaşı Mah. Urfa Cad. No : 69 Kızıltepe Mardin 482-3121274 482-3122199 16.12.1977

Akbank Muğla Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Bodrum Çarşı Mah.Yeni Çarşı No : 8 Bodrum Muğla 252-3166985 252-3162141 18.12.1971
Akbank T.A.Ş. Halikarnas Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 224 Bodrum Muğla 252-3120008 252-3169249 24.03.1997
Akbank T.A.Ş. Turgutreis Mehmet Hilmi Cad. No:51 Bodrum Muğla 252-3828382 252-3828389 29.12.2011
Akbank T.A.Ş. Yalıkavak Gökçebel Mah. İnönü Cad. No:101 Bodrum Muğla 252-3864131 252-3864093 11.11.2008
Akbank T.A.Ş. Dalaman Cumhuriyet Meydanı Dalaman Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Dalaman Muğla 252-6925983 252-6925720 31.08.2005
Akbank T.A.Ş. Fethiye Atatürk Cad. No : 6 Fethiye Muğla 252-6141190 252-6146999 12.10.1966
Akbank T.A.Ş. Likya Muğla Makası Fethiye Otogarı A Blok No : 1 Fethiye Muğla 252-6121410 252-6120132 18.12.2007
Akbank T.A.Ş. Marmaris Kemeraltı Mah. Yeni Kordon No : 42 Marmaris Muğla 252-4126214 252-4126213 6.01.1987
Akbank T.A.Ş. Uzunyalı Uzunyalı Şirinyer Mah. Cumhuriyet Bulv. No:6/A Armutalan Marmaris Muğla 252-4177393 252-4177363 25.04.2012
Akbank T.A.Ş. Muğla Emirbeyazıt Mah. Zübeyde Hanım Cad. C Blok No:22/1-2 Menteşe Muğla 252-2141343 252-2120510 29.12.1968
Akbank T.A.Ş. Milas İsmetpaşa Mahallesi Müştakbey Caddesi Sudi Özkan İş Merkezi No: 1 C-6 Milas Muğla 252-5121151 252-5126787 20.04.1971
Akbank T.A.Ş. Ortaca Cengiz Topel Cad. No : 67 Ortaca Muğla 252-2824776 252-2825192 18.11.1977
Akbank T.A.Ş. Yatağan Konak Mah. Atatürk Cad. No : 9 Yatağan Muğla 252-5725363 252-5726193 9.12.1981

Akbank Muş Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Muş Kültür Mah. Atatürk Bulvarı No : 46 Merkez İlçe Muş 436-2125952 436-2121286 15.12.1976

Akbank Nevşehir Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kapadokya Kenan Evren Cad. No : 10 Çarşı İçi Avanos Nevşehir 384-5114141 384-5113757 22.03.1974
Akbank T.A.Ş. Nevşehir Atatürk Bulvarı No : 39 / A Merkez İlçe Nevşehir 384-2131194 384-2132111 11.02.1964

Akbank Niğde Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Niğde Yenice Mah. Bankalar Cad. No : 11 / B Merkez İlçe Niğde 388-2339400 388-2339405 27.06.1969

Akbank Ordu Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ordu Şarkiye Mah. Süleyman Felek Cad. No : 78 Altınordu Ordu 452-2231561 452-2231565 19.08.1970
Akbank T.A.Ş. Yenimahalle/Ordu Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 125 Altınordu Ordu 452-2146230 452-2142392 21.04.2006
Akbank T.A.Ş. Fatsa Sakarya Cad. No : 11 Fatsa Ordu 452-4231512 452-4236413 30.07.1971
Akbank T.A.Ş. Ünye Kaledere Mh. Belediye Cad. No : 17 / A Ünye Ordu 452-3231585 452-3246292 12.09.1974

Akbank Osmaniye Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Kadirli Uzun Çarşı Cad. No : 105 / A Kadirli Osmaniye 328-7170227 328-7184632 3.10.1972
Akbank T.A.Ş. Osmaniye Palalı Süleyman Cad. No : 46 Merkez İlçe Osmaniye 328-8144341 328-8142606 10.09.1974

Akbank Rize Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ardeşen Atatürk Cad. No : 2 Ardeşen Rize 464-7151244 464-7156825 29.12.1975
Akbank T.A.Ş. Çayeli İskele Cad. No : 18 Çayeli Rize 464-5327012 464-5321127 15.05.1968
Akbank T.A.Ş. Rize Atatürk Cad. No : 26 / A Merkez İlçe Rize 464-2130005 464-2130008 20.12.1965
Akbank T.A.Ş. Rize (Rize Toptancılar Sitesi Nakit) Engindere Mah. Riztop Toptancılar Sitesi A Blok K:1 No:1 Merkez İlçe Rize 464-2260841 464-2260258 13.05.2008
Akbank T.A.Ş. Pazar Karadeniz Cad. No : 45 Pazar Rize 464-6121123 464-6121124 9.07.1970

Akbank Adapazarı (Sakarya) Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Adapazarı Soğanpazarı Cad. No : 38 Adapazarı Sakarya 264-2890900 264-2785095 14.10.1954
Akbank T.A.Ş. Atatürk Bulvarı / Adapazarı Atatürk Bulvarı No : 23 Adapazarı Sakarya 264-2890700 264-2823735 12.08.2004
Akbank T.A.Ş. Akyazı Konualp Mah. Bankalar Cad. No : 6 Akyazı Sakarya 264-4182479 264-4182480 20.12.1978
Akbank T.A.Ş. Toyota/Adapazarı Toyota Fabrikası Asartarla Mevkii Karaaptiler Köyü Arifiye Sakarya 264-2910608 264-2910592 29.09.2003
Akbank T.A.Ş. Erenler/Adapazarı Yeni Sakarya Caddesi, No : 290 Erenler Sakarya 264-2410441 264-2410486 8.04.2008
Akbank T.A.Ş. Karasu İncili Mah. Plaj Cad. No:40 Karasu Sakarya 264-7188780 264-7188893 21.08.2008
Akbank T.A.Ş. Kaynarca Hükümet Konağı Cad. No : 1 Kaynarca Sakarya 264-8713106 264-8714449 29.12.1981
Akbank T.A.Ş. Pamukova Elperek Mah. Konak Cad. No : 6 Pamukova Sakarya 264-5513201 264-5513946 12.10.1977
Akbank T.A.Ş. Serdivan İstiklal Mah. Çark Cad. No:161/A Serdivan Sakarya 264-7771402 264-7771416 31.12.2010

Akbank Samsun Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Atakum Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Carrefoursa Mağazası Yanı No : 241 Atakum Samsun 362-4372012 362-4378152 18.12.2007
Akbank T.A.Ş. Atakum (19 Mayıs Üniversitesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Önü 55139 Kurupelit / Atakum Atakum Samsun 362-4576842 362-4576603 14.06.2013
Akbank T.A.Ş. Bafra Hacınabi Mah. Alaçam Cad. No : 1 Bafra Samsun 362-5431432 362-5438900 24.10.1969
Akbank T.A.Ş. Sanayi Sitesi / Samsun Yeni Mah. Barboros Cd. No : 18 Canik Samsun 362-2381853 362-2387764 11.12.1978
Akbank T.A.Ş. Çarşamba Çakmakçılar Cad. No : 38 Çarşamba Samsun 362-8331793 362-8332124 26.11.1973
Akbank T.A.Ş. Buğdaypazarı Kale Mah. Ziyapaşa Sok. No : 1 İlkadım Samsun 362-3112100 362-4351041 25.04.1988
Akbank T.A.Ş. Çiftlik Caddesi İstiklal Cad. No : 133 / 1 İlkadım Samsun 362-3110600 362-2308466 7.09.1970
Akbank T.A.Ş. Samsun 2. Kısım Gazi Cad. No : 43 İlkadım Samsun 362-3111300 362-4357301 1.12.1960
Akbank T.A.Ş. Tekkeköy Şabanoğlu Mah. Atatürk Bulvarı No:225 Tekkeköy Samsun 362-2668529 362-2669245 16.12.2008

Akbank Siirt Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Siirt Bbahçelievler Mahalllesi, Hz.Fakirullahoğlu Cad. No:37 Merkez İlçe Siirt 484-2233209 484-2231687 19.08.1974

Akbank Sinop Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Ayancık Cumhuriyet Meydanı No : 7 Ayancık Sinop 368-6131252 368-6135671 17.06.1977
Akbank T.A.Ş. Boyabat Camikebir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:13/1 Boyabat Sinop 368-3151920 368-3152682 25.12.1978
Akbank T.A.Ş. Sinop Meydankapı Mah. Meydaneteği Sok. No : 3 A / B Merkez İlçe Sinop 368-2614434 368-2610858 21.03.2005

Akbank Sivas Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Divriği Naci Demirağ Cad. No : 21 Divriği Sivas 346-4181241 346-4185226 28.12.1978
Akbank T.A.Ş. Sivas Atatürk Cad. No : 17 Merkez İlçe Sivas 346-2585600 346-2236888 25.12.1964
Akbank T.A.Ş. Toptancılar Sitesi / Sivas Toptancılar Sitesi 14. Blok No : 5-7 Merkez İlçe Sivas 346-2262780 346-2264449 12.10.1999

Akbank ŞanlıUrfa Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Şanlıurfa (Zahireciler Borsası Nakit) Akçakale Yolu Üzeri 7.Kilometre No:285 Şanlıurfa Eyyübiye Şanlıurfa 414-2474200 414-2474204 10.06.2008
Akbank T.A.Ş. Emniyet Caddesi/Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi Atlas Apt. No : 9 Haliliye Şanlıurfa 414-3120025 414-3121451 6.02.2007
Akbank T.A.Ş. Şanlıurfa Atatürk Bulv. Tatlı Sok. No : 9 Haliliye Şanlıurfa 414-3131385 414-3125059 27.06.1955
Akbank T.A.Ş. Karaköprü/Şanlıurfa Akbayır Mah. Yeşiloğlu Bulv. No:3/A Karaköprü Şanlıurfa 414-3471124 414-3477938 15.06.2012
Akbank T.A.Ş. Siverek Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No :47 Siverek Şanlıurfa 414-5522489 414-5520064 29.12.1975
Akbank T.A.Ş. Viranşehir Kale Mahallesi Eski Derik Caddesi Bayram Sokak No:62 Viranşehir Şanlıurfa 414-5121170 414-5121180 4.03.2008

Akbank Şırnak Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Silopi Yeşiltepe Mah.İpekyolu Üzeri No: 30 Silopi Şırnak 486-5184024 486-5183784 30.05.2000

Akbank Tekirdağ Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mah. Atatürk Cad. No : 27 Çerkezköy Tekirdağ 282-7265711 282-7265367 25.12.1978
Akbank T.A.Ş. Çorlu Omurtak Cad. No : 13 Çorlu Tekirdağ 282-6841700 282-6548867 20.12.1967
Akbank T.A.Ş. Emlak Konut / Çorlu Kazımiye Mah. Omurtak Caddesi B Blok No:243 Dükkan No:4-5 Çorlu Tekirdağ 282-6734469 282-6733094 7.09.1999
Akbank T.A.Ş. Ergene Yeşiltepe Mah. Zümrüt Sok. No:36 Çorlu Tekirdağ 282-6865904 282-6867691 4.09.2008
Akbank T.A.Ş. Hayrabolu Hisar Mah. Tekirdağ Cad. Leylekçeşme Sok. No : 2 Hayrabolu Tekirdağ 282-3151138 282-3154152 21.07.1969
Akbank T.A.Ş. Kapaklı Atatürk Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No: 23/22-23-27 Kapaklı Tekirdağ 282-7177653 282-7177726 8.04.2008
Akbank T.A.Ş. Malkara Gazibey Mah. Ortaokul Cad. No : 2 Malkara Tekirdağ 282-4271234 282-4272739 2.04.1974
Akbank T.A.Ş. Muratlı 100. Yıl Cad. No : 71 / A Muratlı Tekirdağ 282-3612414 282-3612059 27.12.1973
Akbank T.A.Ş. Saray Ayazpaşa Mah. İstanbul Cad. No : 10 Saray Tekirdağ 282-7681269 282-7681257 3.08.1977
Akbank T.A.Ş. Tekirdağ Yavuz Mah. Hükümet Cad. No.113 Süleymanpaşa Tekirdağ Süleymanpaşa Tekirdağ 282-2583000 282-2626585 20.11.1967
Akbank T.A.Ş. Şarköy İstiklal Mah. Atatürk Cad. No : 18 Şarköy Tekirdağ 282-5181130 282-5189968 17.04.1974

Akbank Tokat Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Erbaa Dr. Ziya Durmuş Cad. No : 47 / A Erbaa Tokat 356-7151861 356-7155814 18.10.1977
Akbank T.A.Ş. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 186 Merkez İlçe Tokat 356-2141595 356-2142739 18.12.1968
Akbank T.A.Ş. Turhal Cumhuriyet Cad. No : 40 Turhal Tokat 356-2751762 356-2764552 6.04.1977

Akbank Trabzon Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Akçaabat Dürbinar Mah. İnönü Cad. No : 9 Akçaabat Trabzon 462-2281033 462-2280359 14.12.1973
Akbank T.A.Ş. Araklı Mevlana Cad. No : 1 Araklı Trabzon 462-7214912 462-7217137 14.06.1973
Akbank T.A.Ş. Of Atatürk Bulvarı No : 27 Of Trabzon 462-7715715 462-7715714 28.04.1971
Akbank T.A.Ş. Değirmendere / Trabzon Rize Cad. No : 149 Ortahisar Trabzon 462-3250771 462-3253876 14.09.1981
Akbank T.A.Ş. Mumhaneönü Çarşı Mah. Mahmut Koloğlu Cad. No : 18 – 20 Ortahisar Trabzon 462-3210492 462-3210497 5.12.2000
Akbank T.A.Ş. Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. No : 23 Ortahisar Trabzon 462-4556920 462-3225053 27.12.1965
Akbank T.A.Ş. Sürmene Çarşı Mah. Vural Cad. No : 48 Sürmene Trabzon 462-7461213 462-7461371 25.05.1972
Akbank T.A.Ş. Vakfıkebir Çarşı Mah. 14 Şubat Cad. No : 66 Vakfıkebir Trabzon 462-8415157 462-8412516 15.11.1972

Akbank Uşak Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çevreyolu/Uşak Ünalan Mah. Atatürk Bulv. No:54 Merkez İlçe Uşak 276-2246547 276-2242617 20.05.2011
Akbank T.A.Ş. Uşak İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No: 33/A Merkez İlçe Uşak 276-2151717 276-2155550 1.09.1967

Akbank Van Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. İpekyolu/Van Halilağa Mah. Kazım Karabekir Cad. Semaver Kavşağı No:137/A İpekyolu Van 432-2171869 432-2171135 4.01.2013
Akbank T.A.Ş. Van Cumhuriyet Cad. No : 7 / A İpekyolu Van 432-2161292 432-2160629 17.11.1975

Akbank Yalova Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Yalova Cumhuriyet Cad. No : 52 Merkez İlçe Yalova 226-8121707 226-8130959 5.09.1970

Akbank Yozgat Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Yozgat Medrese Mah. Hastane Cad. No : 11 Merkez İlçe Yozgat 354-2121293 354-2172180 28.09.1973
Akbank T.A.Ş. Sorgun Cumhuriyet Caddesi Şahin Apt. No:27 Sorgun Yozgat 354-4158533 354-4159918 20.02.2007

Akbank Zonguldak Şube Adresleri ve Telefon Numaraları

Akbank T.A.Ş. Çaycuma Yeni Mahalle İstasyon Cad. No : 7 Çaycuma Zonguldak 372-6151257 372-6154626 26.12.1973
Akbank T.A.Ş. Devrek Cumhuriyet Alanı Özel İdare Sit. Kat : 1 Devrek Zonguldak 372-5562098 372-5562663 25.12.1970
Akbank T.A.Ş. Ereğli / Karadeniz Orhanlar Mah. Kaneri Cad. Orta Sok. No : 7 Ereğli Zonguldak 372-3229500 372-3233980 3.05.1964
Akbank T.A.Ş. Zonguldak Gazi Paşa Cad. No : 72 / B Merkez İlçe Zonguldak 372-2524102 372-2537874 31.10.1969

 

 

Bir Cevap bırakın

Döviz Fiyatları

Satış
Alış
USD
ABD Doları
32.2520
32.1940
EUR
Euro
34.9894
34.9265
GBP
İngiliz Sterlini
40.8834
40.6714
KWD
Kuveyt Dinarı
105.5750
104.2114
JPY
Japon Yeni
20.7488
20.6123
CNY
Çin Yuanı
4.4890
4.4310
PKR
Pakistan Rupisi
0.1165
0.1150

Altın Fiyatları

Altın/Döviz/Coin Çevirici

Haber Bülteni Aboneliği

Güncel haberler ve size özel teklifler için bültene abone olun.

Yeni Yazılar

Koç Grubu’nun Dev Markasının Çöküş Hikayesi
15 Mayıs 2024Tarafından
Film İzle Bedava: Online Film İzlemenin En İyi Yolları
1 Mayıs 2024Tarafından
Ambulans Numarası: Acil Durumlarda Hayat Kurtaran Rakam
21 Nisan 2024Tarafından

Bloomberg Tv


CryptoCurrencyUSDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin66,976 0.05 % 0.05 % 10.06 %
Ethereum3,122.4 0.11 % 0.63 % 7.22 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %
? --- 0.00 % 0.00 %

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.